Tüm mesajlar etiketlendi "Alemdar Sultan"

 • Aktuel
  Dünyada İslâm

  Allah Teâlâ bize örnek olarak Nebîler, sıddîklar, şehid ve sâlihleri gösterir. Nebîlerden sonra onlara vekil olan ulemâ...

 • Alemdar
  Kırk Gün

  Cenâb-ı Hakk’a vuslatta sınır yoktur. Hidâyet nasîb olmazsa kişiye, Nuh (as)’ın ömrü kadar ömrü de olsa nâil...

 • Alemdar
  İtâat

  Enfüste, içte bozulan denge hayatı etkiler. Komutunu beyinden alan aza, merkezle kopuk olsa sürdüremez hayatını. Kalbin vücuda kanı devretmesiyle canlanan uzuv, gıdasını kalbden almasa hayat durur. Organların birbirleriyle olan münasebeti kesilse, yine aynı güçlükler yaşanır. Afakta, dış dünyadaki uyumsuzluk bundan farklı değildir. İç ve dışta düzenin teminini sağlayan, su, hava, ateş toprak...

 • Alemdar
  Sonuç Aynı

  Vaktiyle elde edilen bilgi birikimi, tecrübeyle elde ettiğim kazanımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sâmi Ramazanoğlu (ks) ve Hacı...

 • Alemdar
  Kardeşliğin Kimliği

  Kulağın sağlıklı bir şekilde işitmesi,  bir diğeriyle mümkündür. Gözün görmesi, kâlbin çalışması, bütün fonksiyonlarının intizam içinde olmasına...

 • Alemdar
  Mânevî Gıda

  Her şeyin bir gıdası vardır. Yerin gıdası su, bitkilerin gıdası su, hava, güneş ve topraktır. Hayvanların ve...

 • Alemdar
  Eşsiz Nebiyy-i Zîşandır O (sav)

  Görüntünün sağlıklı alınabilmesinde, alıcının vericiyle münâsebeti mühimdir. Ay güneşten istifade ettiği gibi, ruh da İlâhî güçten gıdâsını...

 • Alemdar
  Ehemmi Mühimme Tercih Edelim

  TERCİH Ehem, mühimme tercih edilir. Önemli işlerde, daha mühim olan seçilir. Musa’nın (as) kavmi, kudret helvası ve...

 • Alemdar
  GEL !

  Eyyühel müslimîn, Ey Müslümanlar, bu gidiş nereye? Bu yol çıkmaz sokak, dönün geriye. Yol vara Mevlâ’ya (cc)....

 • Alemdar
  Bitmez Güzelin Vasfı

  Kayseri ulemasından H. Zühdü Efendi, Sâmî Efendi Hazretlerine intisab eden biri için,“Elhamdülillah mayanı bir haramiye, hırsıza kaptırmamışsın.”...

 • Alemdar
  Keramet Nedir?

  Keramet, Allah’ın yüce kudreti ve ihsanı ile dostlarının elinde zuhur eden harikulade olan işlerdir. Mesela su üzerinde...

 • Alemdar
  Kardeşlik, Ayrı Cesetlerde Bir Ruhtur

  “İlim öğrenmek kadın ve erkek her mümine farzdır.” Böyle buyruluyor hadis-i şerifte. Burada ilimden kasıt nedir? Evvela...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya