Tüm mesajlar etiketlendi "Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi"

 • Aktuel
  İlâhi Aşk -II-

  Esmâ-ül Hüsnâ’dan biri olan ‘El-vedûd’ ism-i şerifi, hayırlı kullarını seven, dostluğu kazanılmaya layık olan biricik sevgili manasındadır....

 • Aktuel
  Zikir

  Anma, hatırlama, yad etme anlamlarına gelen zikir, günü­müzde daha ziyade maddi de­ğerlerde yoğunlaşmakta. Kadının, paranın pulun, arabanın,...

 • Aktuel
  Fetih

  Fetih, salt bir üstünlük kavgası, güçlünün kuv­vetliyi ezmesi değil, Peygamberimiz (s.a.v)’in insanlı­ğa gönderilişi gayesi1, zihinlerin, gönüllerin İslâm’ın...

 • Alemdar
  Temiz Toplum

  ‘Dergahlar kapatıldı da çok iyi mi bir toplum ortaya çıktı? Ruhunu, gönlünü ihmal ettiğiniz bu millet tezkiyeyi...

 • Alemdar
  “İbret Alın Ey Akıl Sahipleri”

  Mevlâ-yı Zülcelâl hitab-ı İlahisinde Habibi (sav) vasıtasıyla bize gönderdiği kutsal mesajında, “Yeryüzünü imar edin, nimetlerinden istifade edin...

 • Alemdar
  Fakr

  İsimleri, sıfatları ve bütün fiilleriyle eşsiz olan Cenâb-ı Hakk’ın karşısında hiç bir kimse varlık gösteremez. İbrahim (a.s.)’le...

 • Alemdar
  Dervişin Künyesi

  Görüldükleri zaman Allah (c.c.) hatıra gelen kâmil insanların riayet ettikleri üçüncü edeb, teheccüd namazıdır. Geceyi uykusuz geçiren,...

 • Alemdar
  Aşk Ateşinde Manevi Ameliyat

  Hakikat fenerimiz, sevda ateşimizin rahmet rüzgarı, Üstadımız Hacı Hasan Efendimiz (ra); kardeşliğin,vahdetin, sevişip kaynaşmanın aşığıydı sanki. Bulunduğu...

 • Alemdar
  Batmayan Güneş 2

  Sahip olduğu bütün teknolojisine rağmen İsrail’in başarılı olamadığı, CIA ve KGB’nin işbirliğiyle Dudayev’in şehadetinin tüm Çeçenliği Dudayev...

 • Alemdar
  Yusuf’un Kokusu

  Zulmün, işkencenin, her türlü baskının insanların üzerine umutsuzluk perdesi ördüğü dönemlerde müjde gelmiştir ademoğluna. Namaz kılarken boğulmak...

 • Alemdar
  Karlı Kazanç

  Zengin olma arzusuyla gece gündüz çalışırız. Geçici dünya hayatında rahat yaşayabilmek için elimizden geleni yaparız. Halbuki bu...

 • Alemdar
  Hesap ve Kitap Yapmak!

  Tohumun filizlenmesi, toprağın altında çürümesiyledir. Mevlâna Celâleddîni Selçukî (k.s), “Toprağın altına girmeyen tohumu haşereler yer.” der. Üstünlük...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya