Tüm mesajlar etiketlendi "Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi"

 • Aktuel
  Sarf Etme Zayi Vaktini

  İmandan, salih amellerden bahseden, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden sureye, zaman anlamına gelen ‘asr’ suresi denmiştir....

 • Alemdar
  Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)-Röportaj

  ‘Şükür Allah’ın nimetlerini yolunda sarfetmektir.’ Mânevî Büyüklerin, dünyalık imtihanları da, sahip oldukları manevî dereceye paralel büyük olurmuş…...

 • Alemdar
  İhlas

  İhlas, şeytana pabucu ters giydiren bütün hile ve desiselerini suya düşüren ahlak. Önünden, arkasından, sağından ve solundan...

 • Alemdar
  Sabır Ahlâkı

  Allah’a (c.c) mûti, gözü yaşlı, gönlü ateşli, Habibullah’a (s.a.v) muhabbetli, alçak gönüllü, yumuşak huylu bir mürit olmanın...

 • Alemdar
  İki Cihan Serveri Peygamber-i Zîşânımız (s.a.v)

    “Belağâl ulâ bikemâlih/ Keşefeddücâ bicemâlih/ Hasünet cemîü hisâlih/ Sallû alayhi ve âlih” “O kemâl ile yüksek...

 • Alemdar
  Hakk’a Vâsıl Olmak

  Muhterem yazarımız, Muhyiddin ibn Arabi (k.s)’nin halifelerinden Sadreddin Konevi’nin yetiştirdiği Müeyyedüddin el Cendî (V.H. 7. asır sonları)’ye...

 • Aktuel
  Dûa

  Dua Dua, şeytanın yalan yemini üzere yasaklanan ağacın meyvesinden yiyip yeryüzüne inen, iki yüzyıl zellesine ağlayan ebü’l-beşerin,...

 • Aktuel
  Tâhâ El-Harîrî (k.s)

  Şeyh Tâhâ hazretleri Erbil’in nahiyesinden olup, o havalide ilm-ü fazlı ve kemal-i ahlakıyesi ile temeyyüz etmiş, bilâhere...

 • Aktuel
  İki Şey Doymaz

  Es’ad-ı Erbîlî (k.s)’den Hatıralar -II- Es’ad-ı Erbîlî (k.s)’nin Erbil’deki süt biraderleri meczup Mahmut, Kur’an okunurken ümmi olduğu...

 • Alemdar
  Kurban

    Yarattığı varlıkların tabiat ve karakterlerini en iyi bilen onların halikıdır. “Bilmez mi mahlukunu Halik.?”1 Yaratılış sırrına...

 • Alemdar
  İslam Kardeşliği

  İhvan: “kardeşler, dostlar, yoldaşlar, bir tarikata bağlı olanlar ihvan ve aşina.”1 anlamlarına gelmektedir. “Bütün Müslümanlar Hucurat Suresi’nin...

 • Alemdar
  Mevt

  Ölüm, tabiî ve irâdi ölüm olmak üzere iki kısma ayrılabilir. “Tabiî ölüm”, canın bedenden ayrılması; “İrâdi ölüm” ise, “Ölmeden evvel ölünüz.” esası, nefsi öldürmek,...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya