Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genç Ortam kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde ‘Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi’ konulu bir panel düzenledi. Panele Muhsin Kara’nın Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başlandı. İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan’ın başkanlığını yaptığı panelde ilk olarak muhterem Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Sünnet-i Seniyye’nin İslâm’ın İkinci Kaynağı Oluşu ve Hayâtımıza Yansımaları’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdiler. Konuyu âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifler çerçevesinde değerlendiren Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, ‘Sünnet olmadan İslâm’ın anlaşılamayacağına ve Sünnet-i Seniyye’nin İslâm’ı hayatla bütünleştirdiğine’ vurgu yaptılar. Akabinde Prof. Dr. Kadir Özköse, ‘Sünnet’in Dindeki Konumu’ başlıklı sunumu ile panele katkı sağladı. Kelime-i şehâdetteki ‘Muhammedü’r-Resûlüllah’ ifâdesine ve ezandaki ‘Eşhedü enne Muhammede’r-Resûlüllah’ cümlelerine dikkat çeken Özköse, Hz. Peygamber’in (sav) vahyi alan, açıklayan ve yaşayan konumunun bu anlamda ne kadar önemli olduğuna işâret etti. Yaklaşık otuz âyet-i kerîmede Hz. Peygamber’e (sav) itâatin emredildiğini belirten Özköse, Hz. Selmân’ın (ra) Hz. Peygamber’i (sav) ‘her işlerinde örnek aldıkları bir baba’ şeklinde tanıtmasının günümüz müslümanları için dikkate alınması gereken bir ölçü olduğunu ifâde etti.

“Kur’ân’ın Korunmuşluğu Sünnetin Korunmuşluğuna Bağlı”

‘Sünnet’in Korunmuşluğu’ başlıklı sunumuyla panele katkı sağlayan Prof. Dr. Cemal Ağırman ‘Sünnet’in korunmuşluğunu neden tartışıyoruz? Bunda bir şüphe mi var?’ sorusunu sorarak sözlerine başladı. Akabinde sünnetin korunmadığını iddia eden kimselerin, sünnetin yazılmadığı veya Hz. Peygamber’in (sav) mübârek ağızlarından çıktığı şekliyle kayda geçirilmediği gibi ithamlara dayandıklarını, bu tezlerin temelsiz iddialardan ibâret olduğunu ifâde etti. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’in (sav) üsve-i hasene/en güzel örnek olarak takdîm edildiğini, bu örnekliğin hadîs-i şerifler ve sünnet-i seniyye olmadan mümkün olamayacağını belirtti. Ağırman, ‘Kur’ân’ın korunmuşluğunun sünnetin korunmuşluğuna bağlı olduğu’ tespitini dile getirdi.

Yıldızeli Vâizi İdris Kocabaş ise panele ‘Sünnet’in İhyâsında Gençliğin Rolü’ başlıklı sunumuyla katıldı. Gençliğe Hz. Peygamber’in (sav) bakışını genel olarak değerlendirdi. Vahiy kâtipliğinde, fetvâ vermede, ordu komutanı olarak görev yapmada ve daha birçok kritik görevlerde gençlere önemli sorumluluklar yüklendiğine değindi.

Son olarak Tokat İl Vâizi Fatih Çınar ‘Sünnet’in Anlaşılmasında Yanlış Bakış Açıları-DAİŞ Örneği-’ başlıklı sunumuna; cehâlet, hadislerdeki edebî tahlil, dil ve ifâde tarzını kavrayamama, hadislerdeki emir, yasak ve tavsiyelerin ayırt edilememesi gibi hususları sıralayarak başladı. DAİŞ’in Kur’ân-ı Kerîm’e bakışındaki çarpıklığıyla sözlerine devâm eden Çınar, bu yanlış bakışın bağlam, mekâsidü’ş-şerîa, hikmet ve sebeb-i nüzûl gibi hususları göz önüne almamaktan kaynaklandığını ifâde etti.

Yoğun bir katılımın olduğu, özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiği panel, katılımcılara plaket takdîmi ile sona erdi.

 

Daha Göster Aktuel

Husuf Namazı

Yediulya27 Temmuz 2018

Şehid Şeyh Ahmed Yasin’in Ümmete Mektubu

Yediulya1 Haziran 2018

Ayrık Otu (Yahudi)

Yediulya16 Mayıs 2018

Tavsiye Kitap Listesi

Yediulya3 Ocak 2018

.

Yediulya17 Aralık 2017

ALTI ZÜMRE

Yediulya25 Ağustos 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya