Fatih Çınar

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (29. Mektup)

Bildiğiniz gibi haberleşmenin devamı sevginin ispatına kâfi olmadığı gibi mektuplaşmama da muhabbetin yok olduğuna delalet edemez. Aramızda olan yakınlık ve sevgi ezeli olduğu gibi ebedi olacağı da tabiidir.

Bu dünyanın yani âlem-i kevn ü mekânın günlük olaylardan ve birbirini takip eden sevinç veya üzüntülerden birimize bakan bir hadisenin diğerini de etkileyeceği şüphesizdir. ‘İrciî’[1] emr-i celiline icabet eden merhum pederinizin ebedi ayrılığından dolayı müteessir oldum. Ebedi istirahatgâhınıın ‘Cennet bahçelerinden bir bahçe’ şerefine ulaşabilmesi için Cenâb-ı Erhamü’r-râhimîn’e yalvarışımı arz eyledim. Hazreti Allah ecrinizi çok versin, zamanınızı değerli, gayretinizi şükre vesile kılsın, âmin. Akıllı kimseler, Rahman’ın Nebisi Hazretlerinin ilim ve irfan kaynağı olan hadis-i şeriflerini her zaman ve mekânda feyz alamadılar. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: ‘Dünyada garip bir yolcu gibi ol veya yolcu kabul et. Nefsini kabirlerde bulunan kimseden say.[2] Evet, bu ve buna benzer hadis-i şerifleri mütalaa edenler ebedi istirahatgâhında istenen rahatlığı temin hususunda gevşekliği caiz görmezler.

Ve Cenâb-ı Hakk’ın rıza ve rahmetini kazanmak için gayret ve çalışmaktan geri kalmazlar.

Allah Teâlâ bizi ve sizi muvaffak buyursun, âmin…

Es’ad-ı Erbilî’nin (k.s) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz

  1. Gerçek sevgi gönüldedir. İletişim vasıtalarıyla sevginin ifade edilmesi asıl sevgiyi göstermeyeceği gibi haberleşme vasıtalarıyla kişinin sevdiğini söylememesi sevgisizliğin alameti olarak kabul edilmez.
  2. Müminler arasındaki yakınlık ve sevgi ezeli ve ebedidir.
  3. Dünyada meydana gelen her olay bir başkasını etkilemesi yönüyle dikkate alınmalıdır. Dostlar dostlarının başına gelen olaylardan üzerine düşen mesajları alma gayretinde olmalıdır.
  4. Kişi, dostlarının başına gelen musibetler nedeniyle üzüntüsünü ifade etmeli ve acısını paylaştığını ifade etmelidir.
  5. Dünyadaki en büyük ibret verici hadise olan ölümden vefat eden kimsenin yakınları da bu yakınların dostları da gerekli dersleri çıkarmalıdır.
  6. Geçmişlerimizi hayr dualarıyla anmalıyız.
  7. Dünyaya aldanıp gerçek hayat olan ahireti ihmal ederek hayat imtihanından zararla çıkılmamalıdır.
  8. Mümin, dünyanın geçici olduğunu anlar ve geçici olana değil ebedî olana talip olarak ömrünü geçirme gayretinde olur.
  9. Duaların kabulü için ‘Âmin’ cümlesini dua cümlelerinin arkasına ilave edilmelidir.

Kişi, kendisine de kardeşine de duadan geri durmamalıdır.

Güncelleme:Fatih Çınar

Dipnot:

[1] Fecr 89/28.

[2] Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.II, s.176.

Daha Göster Fatih Çınar

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (30. Mektup)

Yediulya9 Haziran 2017

Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Sohbetlerinde Gündeme Taşıdığı Bazı Eserler ve Müellifleri

Yediulya9 Mayıs 2017

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Mektûbât’ında Hz. Peygamber’e (sav) Tâbi’ Olmaya Dâir Yaptığı Vurgular

Yediulya23 Mart 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (27. Mektup)

Yediulya20 Mart 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (26. Mektup)

Yediulya3 Mart 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (25. Mektup)

Yediulya8 Şubat 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya