kodeforest

Makale

Hz. Peygamber’in (sav) Hanımlarının Şeref ve Faziletleri
Alemdar

Hakk Teâlâ Hazretleri, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in hanımlarının şeref ve fazîletlerini yedi husûsa bağladı. Başka hanımların üstünlükleri de bu yedi noktaya kıyâs edilir ki, her kim bu konuları (kendi nefsinde) yerine getirirse dünyâ ve âhiretin şerefini elde etmiş olur.

Bu yedi husus şunlardır:

  1. Gizli ve açık her durumda Allâh’a karşı takvâlı olmak, ki bu şerefli olmanın temelidir.
  2. Gerek sözlerinde ve gerekse diğer hallerinde, erkeklerin kendilerine meyletmelerine sebep olacak, kadınlara has birtakım hareketlerden sakınmak.
  3. Evlerine bağlı olup orada dâimî kalmaya devâm etmek. Cenâb-ı Allah “Onlar, çadırlara kapanmış hûrilerdir” (Rahmân, 55/72) âyeti ile cennet kadınlarını bu husûsiyetle medhetmiştir.
  4. Teberrücte bulunmama. Teberrüc, erkeklerin bulunduğu yerlerde (görülmesi haram olan) ziynet yerlerini izhâr etmek, demektir.
  5. Namazı tam bir şekilde kılmak ve sadaka vermek.
  6. Allah ve Rasûlüne itâat etmek. Kocaya itâat etmek de bu gruba girer.
  7. Allah Teâlâ’yı zikre ve Kur’ân tilâvetine devâm etmek. Bunlarla evini süsleyip güzelleştirmeyi ister.

Cenâb-ı Allah bu sayılanları yerine getiren her kadından, mâsiyet ve ayıplarından hâsıl olan kirleri giderir. Onu tertemiz kılar ve güzel ahlâk ile değerli bir tabîata tebdîl eyler.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder