kodeforest

Makale

16 Temmuz akşamı 21:43’de başlayacak ve 17 Temmuz 03:18’e kadar devam edecek olan Ay Tutulması’nın insanlar ve tabiat üzerinde etkileri vardır. Ay ve Güneş Tutulması gibi olaylarda kılınan Küsf ve Husuf Namazı vardır. 

 

HUSÛF NAMAZI

Güneş tutulmasına küsf, ay tutulmasına hüsf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneşin tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allâh'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhârî, “Küsf”, 1, 15)

 

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek‘at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek‘atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemâate dönük şekilde oturarak duâ eder. Cemâatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir. Küsf namazının sünnet olduğu ve cemâatle kılınmasının daha fazîletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsf namazının sünnet olup olmadığı ve cemâatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

 

Ebû Hanife ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek‘at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsf namazı da küsf namazı gibi sünnettir, cemâatle kılınır.

 

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için duâ etmek ve bu anlamda iki rek‘at namaz kılmak güzel (müstehap) bulunmuştur. Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle duâ etmiştir:

"Allâhım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. Bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım." (Tirmizî, “Da‘avât”, 48, 88; Müslim, “İstiska”, 15)

 

Bu durumlarda namaz ve duâ, tabiat olaylarının insanlarda ve çevrede hâsıl edebileceği olumsuz etkilere karşı Allah'tan yardım dileme mâhiyetindedir.

 

HUSÛF (AY TUTULMASI) NAMAZININ KILINIŞI

Güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. İki rek'attır. Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgûl olunur. İmamın güneş tutulması namazını cemâatla kıldırmasında bir mahzur yoktur. Ay tutulma namazı ise cemâatsız kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sâdece güneş tutulması namazı için "es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz" diye seslenilir. (A. Köksal, XI, 221)

 

2 Rekatlık Küsf ve Husûf Namazı

 

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızâsı için iki rekat Küsf veya Husuf Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allâhu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhâneke'yi okuruz

Eûzü-besmele çekeriz

Fâtiha Sûresini okuruz

Kur'ân'dan bir sûre okuruz

Rükû'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

 

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyâm'a dururuz.

Besmele çekeriz.

Fâtiha Sûresini okuruz.

Kur'ân'dan bir sûre okuruz.

Rükû'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyâtu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duâlarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selâm vererek namazı tamamlarız.

#husufnamazı

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder