Kitaplarınızın tozunu silkeleyin.

Alemdar

Kitaplarınızın tozunu silkeleyin.

Üstâzımız, hocaları toplar, ikramlarda bulunur, sorular tevcih ederdi. O konu üzerinde ilmî münâkaşalar yapılırdı. Son noktayı kendileri kordu.

Yüksek İslâm Enstitüsü’nden gelen hocalara, Âl-i İmran 31. Âyeti okudu. Peygamberimize tâbi olmadıkça, söz ve fiilin geçersiz olduğunu belirtti. Sünnetin gerekliliğini ifâde etti. Muhammedürresûlillah demedikçe îmânın makbûl olmadığına işâret etti.

İlim ehilleriyle zaman zaman toplantı yapardı. Günümüzün meselelerini konuşurdu. Sohbetine iştirâk edenlere, okumalarını tavsiye ederdi. İlmin Ledün, Hakk Teâlâ tarafından verilmesinin sırlarından konuşurdu.

İbn Arabî (ks): “Hikmet olmayan ilim noksandır. Bütün ilmin kapısı kalbdir.”

İmam Kuşeyri (ra): “İlmin sırrı, Hakk Teâlâ’yı tanımaktır.”

Ulemâ-i Kiram, ilmin âfetini de şu şekilde sıralar:

Abdullah bin Abbas (a. Anhüma): “İlmin âfeti unutmaktır.”

İmamı Kuşeyri (ra): “İlmin âfeti, ehil olmayana öğretmektir.”

Abdül Vehhab Şârâni (ks): “İlmin âfeti, kişinin kendini beğenmesidir.”

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Daha Göster Alemdar

Tavsiye Kitap Listesi

Yediulya3 Ocak 2018

Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Yediulya25 Aralık 2017

.

Yediulya17 Aralık 2017

Mevlid Kandili

Yediulya14 Kasım 2017

Hayata İslâmî Dokunuş

Yediulya30 Ekim 2017

Müslümanın Bedeli

Yediulya27 Eylül 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya