Kararmış Gönüller

Kalemdar - Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim!

Haram yolla elde edilen mallardan, fâizden, rüşvetten gelen paralardan gönül kararır. Haram lokma insanın içine girince kalbi karartır; kırk gün o kimsenin ameli tutulur, duâsı kabûl olunmaz. Bir de kişi fâsık kimselerle çok düşüp kalkarsa, bu da kalbi karartır. Kararmış gönlün parlaması şu beş şey iledir:

Sâlih insanlarla berâber olmak

Rabbimiz âyet-i celîle-i cemîlesinde “Sâdıklarla ve sâlihlerle berâber olun!” (Tevbe, 119.) buyuruyor. Efendim her zaman nasıl berâber olalım? Gönlümüz berâber olunca hem râbıta olur, hem de dizinin dibinde oturmuş gibi oluruz. Nasıl ki Allah Teâlâ iri iri yağmur damlalarıyla yeryüzünü diriltir, rahmete gark ederse; ölü kalpleri de hikmet sâhibi zamânın velîleri ve kutb-u cihanları vâsıtasıyla diriltir, o kalpleri kendi beyti hâline getirir.

  • Kur’ân-ı Kerîm okumak

Hâlik-ı Zülcelâl kudsî hadiste “Kim benimle görüşmeyi arzu ederse Kur’ân okusun. Ben kullarımdan ne kadar büyüksem Kur’ân da bütün konuşulan sözlerden o kadar büyüktür.” buyuruyor. Ayrıca Peygamberimiz (sav) müjde veriyor: “Kim üç İhlâs bir Fâtiha okuyarak yatarsa Allah onu ölümden başka her türlü tehlikeden ve zelzeleden muhafaza eder.” Bir İhlâs okuyan Kur’ân’ın üçte birini okumuş gibi olur.

  • Mideyi çok doldurmamak

Mideyi üçe ayırmalı; biri yemek, biri su biri de hava için. Sâliki sülûkunda çok yemek mahveder. Nefsimizi az yemeye alıştıralım.

Mideyi çok doldurursak, aksine diğer bütün âzâlar acıkır.

El acıkır, göz acıkır; başkasının nâmusuna şehvetle bakmaya başlar.

Şehveti kuvvetlenir, kulak kötü şeyler dinlemeyi arzu eder.

Mide acıktığı zamansa bu âzâların hepsi mânen doyar.

  • Namaz kılmak

Namazlarımızı vaktinde edâ etmeli ve kazâya kalmış namazlarımızı da kılmalıyız. Şu üç amel efdaldir: Cihâd etmek, anneye babaya iyilik yapmak ve namazı vaktinde kılmak.

Üstâdımıza bâzı ihvanlar mektup yazarlar:

-Namazlarımızı kazâ ede ede kazâ namazımız kalmadı. Yine kılalım mı?

Sâmi Efendimiz (ks):

-Şâyet arzunuz varsa, biten kazâlarınızın yerine kıldığınız namazlar nâfile olur. Kılınan nâfile namaz ise kulu Allâh’a yaklaştırır, buyurmuşlar.

5- Seher vaktinde uyanık olmak

Hâlik-ı Zü’l-Celâl’in hâcet kapıları seher vakitlerinde açılır. Kıymetli üstâdımız Es’âd-ı Erbilî (ks), “Derslerinizi seherde yapın, ben de seherde yapıyorum, bütün kardeşlerimiz gözümün önünde oluyor.” buyurmuşlar. Dersini seherde yapan orucu zamânında tutmuş gibi olur. Daha sonraya bırakan, orucu kazâ etmiş gibi olur.

Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a.

Kalemdar (ks) (Yenidünya Dergisi Ekim 2016)

Daha Göster Kalemdar - Hacı Hasan Efendi

Sadaka

Yediulya11 Ağustos 2017

Kadir Gecesi

Yediulya9 Haziran 2017

Mürşid-i Kâmil’e Teslîmiyet

Yediulya8 Haziran 2017

Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Sohbetlerinde Gündeme Taşıdığı Bazı Eserler ve Müellifleri

Yediulya9 Mayıs 2017

Sehâvet (Cömertlik)

Yediulya20 Mart 2017

Anma Programı Yahyalı – Kalender Camii

Yediulya1 Mart 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya