Kalbin Ameli

Alemdar

Kalbin Ameli

Tâatleri bedenen yaparken, nefsin arzularını ortadan kaldırarak yapılır kalbî tâat. Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz, mescide girdiğinde saç ve sakalıyla meşgûl olan birini görünce, “kalbinde haşyet olsaydı, bedeninde de olurdu” buyurdu.

Kalbin tâatini ehlüllah şöyle sıralar:
1. Tasdîk.
2. Îman.
3. Yakîn, kesin inanç.
4. Ma’rifet, Hakk Teâlâ’yı tanıyarak yapılan ibâdet.
5. Tevekkül.
6. Muhabbet.
7. Rızâ, Allah Teâlâ’dan gelene teslîm olmak.
8. Zikir.
9. Şükür.
10. İnâbe, Mevlâ’ya yönelme.
11. Takvâ.
12. Murâkabe, Rabbimizin gözetlemesi.
13. Havf, İlâhî korku.
14. Recâ, ümidvar olmak.
15. Tefvîz, Allah Teâlâ’ya güven.
16. Kurb, Hakk Teâlâ’ya yakınlık.
17. Şevk.
18. Vecd, mânevî coşkunluk.
19. Tâzim, Rabbimize,
20. İclâl, Hakk Teâlâ’nın azametini görmeden hâsıl olan duygu.
21. Heybe, Allah Teâlâ’nın yüceliği karşısında ğayb olma.

Daha Göster Alemdar

Mültecî

Yediulya9 Haziran 2017

Kadir Gecesi

Yediulya9 Haziran 2017

Peygamberimizin İrtihalinde

Yediulya9 Haziran 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (30. Mektup)

Yediulya9 Haziran 2017

Mürşid-i Kâmil’e Teslîmiyet

Yediulya8 Haziran 2017

Peygamberimizin İrtihalinde

Yediulya8 Haziran 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya