İbrahim Şimşek

İslâmî İlimler

Kâmil Bir Mü’minin Günlüğü

İbrahim Şimşek

Kâmil bir mü’min vaktinin kıymetini bilmelidir. Çünkü onun için vakitten daha kıymetli bir şey yoktur. Vakit keskin bir kılıç gibidir, bir defa elden çıktı mı geri döndürülmesi mümkün değildir. Her ânımızdan mes’ul oluşumuz Kur’ân-ı Kerîm’de: “Acaba insan başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâme, 36.) âyetiyle belirtilir. O halde Müslümanın günlük bir programı olmalı ve günlük programında da ibâdet, geçimini temin, sabah, öğle ve yatarken kendini hesâba çekme gibi hususlara dikkat etmelidir. Vakti korumak; zikir, murâkabe, namaz kılmak ve Kur’ân okumak gibi ibâdetlerle mümkündür.

Nakşbendiyye tarîkatının büyüklerinin kâmil bir mü’min için önerdikleri günlük program şöyledir:   Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra “Duâ eden yok mu duâsı kabûl edilecek; bir hâceti olan yok mu isteği verilecek; istiğfar eden yok mu günahları affolacak, bağışlanacak.” (Ebu Hureyre) diye nidâ olunan seher vakti kalkılır ve teheccüd namazı kılınır.

Teheccüd namazı on iki rekâttır. Devamlılık açısından en az iki rekât kılınabileceği de belirtilmiştir. “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı olanıdır.” (Hâdis-i Şerif) Teheccüd namazında Fâtiha’dan sonra İhlas sûresi okunur.

H. Ali Ramiteni (ks) buyurmuşlardır ki: “Bir iş üzerinde üç kalp birleştiği zaman kulun murâdı hâsıl olur: Mü’minin kalbi, Kur’ân’ın kalbi (Yâsîn sûresi), Gecenin kalbi.” Burada teheccüd namazında Yâsîn sûresinin okunmasına işâret vardır.

Cenâb-ı Hakk buyurmuştur ki: “Ey örtülere bürünen (Peygamber), gece biraz ilerleyince namaz için kalk. Gece yarısı olunca veya bundan biraz önce ya da biraz sonra kalk ve ağır ağır, duyarak Kur’ân oku.” (Müzzemmil, 1-4)

Teheccüd namazını kıldıktan sonra sabah namazı vaktine kadar mânevî vazîfe yâni evrad ve ezkâr ile meşgûl olunur.

Mânevî Vazîfe Esnâsında Dikkat Edilmesi Gereken Edepler

 1. Aynen namazda olduğu gibi temiz birmekânda, seccâdenin başında diz üstü oturmak. 
 2. Ellerini dizleriüstüne koymak.
 3. Üzerindeki elbisesini ve bulunduğumekânı güzel koku ile kokulandırmak.
 4. Helâl yollakazanılmış temiz elbise giymek.
 5. Eğer varsa loş bir yer seçmek.
 6. Gözlerini kapamak. Gözler kapandığı zaman duyu organlarının dünyâya açılan kapılarından en önemlisi kapanmış oluyor. Böylece kalbin hissetme özelliği artar.
 7. Mürşidininsûretini gözünün önünde canlandırmak. Nakşbendiyye tarîkında en etkili yol budur. 
 8. Zikir sırasında sâdık ve samîmî olmak.Yâni gizli ve açık hareket etmek kâmil mü’min için aynıdır. 
 9. İhlaslı olmak.Yapılan ameli her türlü şüphe ve lekeden arındırmak. 
 10. Mürşidi kendisine hangi zikri telkin etmişse ona riâyet etmek, onun dışına çıkmamak.
 11. Müşahedelerindekiderecesine göre zikrin mânâsını kalbiyle düşünür. Ulaştığı her mânevî zevki mürşidine anlatır ki o da tarîkat âdâbının geri kalan kısmını ona öğretsin.
 12. Zikir halinde iken Allâh’ın dışında var olan herşeyi kalbinden sürüp çıkarmak.Çünkü Allah kulunun kalbinde kendisinden başka bir şeyin bulunmasını istemez. 

Sabah namazının sünnetini kendi evinde kılar, gizli gizli istiğfar ile meşgûl olarak câmiye gider, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra durumu müsâit ise işrak vaktine kadar bulunduğu yerde mânevî vazîfesiyle meşgûl olmaya devâm eder. Kur’ân-ı Kerîm’den sûreleri okur, ezberlemeye ve anlamaya çalışır. Peygamber Efendimiz’in (sav) mübârek hadisleriyle meşgûl olur. Önümüzdeki karanlık yolları aydınlatan Nebîlerin, sıddîkların, şehitlerin ve sâlihlerin hayâtını “Peygamberler Târihi” ve “İslâm Târihi” kitaplarından okur. Mükellef olduğu İslâm fıkhı ile meşgûl olur.

Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra iki rekât işrak namazı kılar, her iki rekâtta Fâtiha’dan sonra İhlas sûresini okur.

Bundan sonra gerekiyorsa istihare namazı kılar. “Ey Rabbim, her işimde yöneldiğim Sen ol. Her bir işe teşebbüs ettiğimde maksudum Sen, her çalışmamda sığınağım ve dayanağım Sen ol, her işimde vekîlim Sen ol. Her hâlükârda beni muhabbet ve inâyetinle muhafaza eyle, beni dost edin!” duâsını okur. “Öyle adamlar vardir ki, ne ticâret ne alışveriş onları Allâh’ı zikretmekten alıkoyar.” (Nur, 37.) âyeti bunu ifâde eder.

Kâmil mü’minin kılacağı diğer bir namaz da kuşluk (duha) namazıdır. Kuşluk namazı on iki rekâttır. Her rekâtta Fâtiha’dan sonra üçer İhlas sûresini okur. Dört rekâttan az kılınmaz. Rasûllullâh sallallâhu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: “Allâh’a dönenlerin namazları, kumların kızmağa başladığı vakittedir.”

Namazını kıldıktan sonra evine geçer. Âile efrâdıyla birlikte kahvaltısını yapar. Yalnız başına yemek yememeye özellikle dikkat eder. Sonra biraz istirahat eder. Helâl rızık temini için işine gider. Allâh’ın men ettiklerinden azamî ölçüde uzak durur. Allâh’ın emirlerine riâyet etmede azamî gayreti gösterir.

Beş vakit namazını cemaatle kılmaya gayret eder. Öğle namazını cemaatle edâdan sonra ikindi namazına kadar işlerini halleder. İkindi namazından sonra bulunduğu yerde oturup mânevî vazîfesiyle meşgûl olur. Bu vakti mümkün mertebe kaçırmamaya çalışır. Burası çok önemlidir. Yatsı namazını kıldıktan sonra Kâfirûn, İhlas, Felak, Nas sûrelerini, Haşr sûresinin son üç âyetini, Bakara sûresinin son iki âyetini okur. Bu sûre ve âyetleri huzur içinde okuduktan sonra zikrederek uykuya dalar. Uyumadan önce üç defa: Estağfirullâh Ellezî İlâhe İllâ el-Hayyül Kayyûm ve Etûbü İleyh” diyerek istiğfâr eder.

Allah kâmil mü’min olmayı cümlemize nasîb eylesin.

Yorum Eklemek için Tıklayın

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Göster İslâmî İlimler

Helâl Gıdâ

Yediulya14 Aralık 2017

Sadaka

Yediulya11 Ağustos 2017

Hz. Ebû Bekir’in Halife Seçilmesi

Yediulya11 Temmuz 2017

Mürşid-i Kâmil’e Teslîmiyet

Yediulya8 Haziran 2017

Peygamberimizin İrtihalinde

Yediulya8 Haziran 2017

Bir Allah Dostundan Çizgiler

Yediulya8 Haziran 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya