Dr. Mehmet Sürmeli

Dr. Mehmet Sürmeli

Güzel Ahlakın Dindeki Yeri
Dr. Mehmet Sürmeli


İslâm Dininde Ahlâki Prensipler Çok Önemlidir

Kur’ân-ı Kerîm’de îmânla ilgili konulardan sonra en çok emir tekrarının yapıldığı ayetler ahlâkla ilgilidir. Şöyle de söylenebilir; îmân ve ahlâkla ilgili ayetler eş zamanlıdır. Özellikle Mekkî ayetlerde îmân ve ahlâk Kur’ân-ı Kerîm’in en öncelikli iki konusudur. Bunun anlamı; gelecekte bir İslâm toplumu veya daru’l-İslâm da kuracak olsanız iktidarınızın emanete liyakatı ve devamı tevhidilik ve ahlâkilik prensibine bağlıdır. Konunun önemini Resulullah (s.) şöyle ifade etmiştir: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Güzel ahlâkı tamamlama çerçevesinde Yüce Allah hicret öncesi, tamamen itikadi ve ahlâki emirleri içeren En’am Suresi’ni göndermiştir. İsra Suresi’nin ilk 40 ayeti ise kurulacak olan İslâm devleti arifesinde deklare edilen bir manifesto niteliğindedir. Tamamen ahlâki uyarıları muhtevidir. Mekkî olan Furkan Suresi’nin 63-77 ayetleri arası ahlâki uyarılarla dolu olmakla beraber, Müslümanların Medenî sureler olan Nur, Ahzab, ve Hucurat Surelerini de iyi bilmeleri gerekir. İnsan, îmân yönünden ve ahlâken kemale erdiği oranda cennete hak kazanır. Bu durumu Hz. Peygamber (s.) de şu hadisinde yinelemiştir: “Kötü huylu insanlar cennete giremezler.” İslâm’da ahlâki hükümlerin önemiyle alakalı müfessir Vahidi’nin şu tespiti çok önemlidir.

Hz. Peygamber (s.)’e Mekke’de gelen en son sure Mü’minun suresi, Medine’de gelen ilk sure de Mutaffifin suresidir. Yani Mekkî dönem “Hz. Peygamberin ahlâkı” diye nitelenen Mü’minun Suresi’nin ilk on ayetiyle bitmiş ve ticaretteki ahlâki emirleri muhtevi Tatfif Suresi ile de Medine dönemi başlamıştır. Esasında İslâm, îmânla ahlâk arasında hep bir ilgi ve orantı kurmuştur. Yüksek ahlâk, derin tevhidi bilincin sonucudur. Resulullah (s.) bu ilgiyi çok güzel açıklamıştır. “Mü’minlerin îmân yönünden en kâmili, ahlâkı güzel olan ve aile fertlerine çok nezaketli davrananıdır.” Hatta, Hz. Peygamber (s.) daha ilerisine işaret etmiş ve şu ilginç, aynı zamanda müjde dolu uyarısını yapmıştır: “Mü’min güzel ahlâkı sayesinde geceleri (nafile) namaz kılan, gündüzleri de (nafile) oruç tutan insanın derecesine ulaşır.” Yeter ki “Cinselliğini haramdan, ağzını kötü söz ve gıybetten korusun.” Farz ve nafile oruçların kendisini ahlâken değiştirmediği kimseler hakkında ise Hz. Peygamber (s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi yalan sözü ve kötü davranışları terk etmiyorsa, Allah’ın, onun yemesini ve içmesini terk etmesine (orucuna) iltifat etmesi söz konusu değildir.” Kur’ân-ı Kerîm, ahlâken çökmüş ve günahlara batmış toplumların tarih sahnesinden silinişlerini haber vermiştir. Bunun anlamı; ‘siz de ahlâki değerlerinizi kaybeder ve ahlâksızlaşırsanız tarihteki yerinizi kaybedersiniz’, demektir. Tarihten silinmek illa da helak olmak anlamına gelmez. Helak bir yok olma ve silinme şeklidir. Ama asıl kötüsü, varken yok olmaktır. Varsınız ama tarihte bir yer tutmuyorsunuz; fonksiyonunuzu kaybetmişsiniz. Hayatın her alanında mahkûm vaziyettesiniz. Yönetiminize kadar her şeyinizi kâfirler belirliyor. Hayatınızın her alanında kâfir sultası var ve siz bu sultanın meşruiyetini (!) kanıksamışsanız; siyaseti bile onların müsaade ettiği kadar yapabiliyorsanız bu durumda artık helak olmuşsunuz demektir. Varlık sahnesine yeniden çıkmak ise, Kur’an ve sünnet ahlâkıyla bezenip Allah’ın (c.) emanetine yeniden liyakat kazanmakla mümkün olacaktır. Müslümanlar üstün ahlâk sayesinde farkında bile olmadan hâkimiyet konumuna yükseleceklerdir.

Yorum Eklemek için Tıklayın

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Göster Dr. Mehmet Sürmeli

Kelime-i Tevhîdin İnsan Hayâtına Etkileri

Yediulya5 Mayıs 2017

Bir Devrimdir KELİME-İ TEVHİD 

Yediulya10 Mart 2017

Geceleri Kâim Olmayanlar Gündüzleri Kıyâm Edemezler

Yediulya6 Şubat 2017

Çocuklar Sağını Solundan Ayırt Edince Namazla Emrolunmalıdırlar

Yediulya5 Aralık 2016

Müslümanlar Gece Namazlarıyla Ruhlarını Takviye Ederler

Yediulya21 Kasım 2016

Dr. Mehmet Sürmeli

Yediulya3 Şubat 2016

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya