• Teveccüh Ölçütleri

  Sȗfȋ gelenekte dervişin kemȃle ermesini sağlayan etkenlerin başında teveccüh gelmektedir. Nedir teveccüh? Teveccüh; mürşid-i kȃmille mürid arasında...

 • Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’de Gördüğü Dost Yüzü

  Yûnus Emre’yi yetiştiren, Yûnus Emre’nin kimlik dokusunu ören isim şeyhi Tapduk Emre’dir. Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’yi bulması...

 • Hâlidiyyenin Tesir Halkası

  Halidiyyenin en temel usulü sohbettir. Sohbet usulü Halidiyye kaynaklarında genellikle “Allah’a ulaştıran en kolay ve en etkili...

 • Sûfî Gelenekte Aklın Fonksiyonu

  Tasavvufa yönelik eleştirilerin başında “tasavvufun akla ve aklî düşünceye karşı olduğu, aklî istidlâl ve kıyaslara yer vermediği,...

 • Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin İlmî ve Tasavvufî Gelişim Seyri

  Şehrezûr’a bağlı Karadağ beldesinde 1192/1778 yılında dünyâya gelen Hâlid b. Hüseyin’in lakâbı Ziyâüddin ve nisbesi el-Bağdâdi’dir. Mevlânâ...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Sȗfȋ Gelenekte Uzlaşma Kültürü Prof. Dr. Kadir Özköse Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Yüreklerin ortak attığı toplumlarda...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Mürşid-i Kȃmile Duyulan İhtiyaç Tasavvufȋ eğitim bir mürşid-i kȃmilin gözetiminde gerçekleştirilen terbiyedir. Ebû Ali Dekkâk (ö. 405/1014)’ın...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Müslümanın Çalışma Disiplini Evrende bulunan herşey hareket hâlindedir. Gök cisimleri, yerde bulunan her şey, hayvanlar, bitkiler ve...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  İslȃm’ın Ötekilerle İlişki Kurma İlkesi İslâm, farklılıkların birarada barış ve huzur içinde yaşamalarına dâir ahlâk ve hukuk...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Ebu Osman el-Mağribî (ö. 373/983) tasavvuf yolunda insanın nefsini âşinâ kılması gereken üç fazîletli amelden bahseder. O...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Peygamber Efendimiz’in (sav) öncelikli çağrısı, Müslümanların birbirlerine kardeş olmalarıdır. Allah Teȃlȃ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “Müminler ancak...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  İlim, irfan ve hikmet derinliğine sâhip bakış açısıyla meselelere yaklaşım sergilemek, âleme nazar etmek ve eşyânın künhüne...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya