• Üzeyir (as)

  Kur’ân-ı Kerim’de ve İslâmî Kaynaklarda Üzeyir (as) Üzeyir (as)’ın adı Kur’ân-ı Kerîm’de sadece bir defa geçmektedir. Yahudiler’in...

 • Hz. Zekeriyyâ (as)

  Kur’ân-ı Kerîm’de tanıtılan Benî İsrâil peygamberlerinden olan Hz. Zekeriyyâ (as), Hz. Îsâ (as)’ın teyzesinin kocasıdır. Ömrünü Allâh’a...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  İbrahim (as), Kur’ân-ı Kerîm’de hakkında en fazla bilgi verilen peygamberlerdendir. Kendisinden sonraki peygamberlerin ikisi (Lût ve Yûnus...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  FİRAVUN’UN İSRAİLOĞULLARI’NIN ERKEK ÇOCUKLARINI ÖLDÜRTMESİ Hz. Yusuf’un dâvetinin ardından Yakub (as) ile birlikte Mısır’a giderek oraya yerleşen...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  SEMÛD KAVMİ VE VATANI Arabistan’da yaşamış meşhur kavimlerden olan Semûd, Birinci Âd kavminden hayatta kalan mü’minlerin neslidir....

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  Hz. Hûd (as), Arabistan’da yaşamış ilk Arap toplumu olan Birinci Âd kavminin peygamberidir. Hz. Nûh’un oğlu Sâm’ın...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  KURTULUŞ GEMİSİ VE TÛFAN Birkaç asır boyunca bütün zorluklara göğüs gererek davetini kesintisiz devam ettiren Nuh (as),...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  Nuh Tûfanı dolayısıyla insanlığın “ikinci atası” durumunda olan Hz. Nuh, peygamberlerin en faziletlileri sayılan ve “ülû’l-azm” olarak...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  Bâzı rivâyetlerde Hz. Âdem’in vefatından sonra, onun nesli arasında liderliğin oğlu Şît (a.s)’a geçtiği ve onun da...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya