• Mustafa Özcan

  Eslaf veya seleflerimiz cihâdın gayesini tek kelime ile özetlemişlerdir. İ’lâyı kelimetullah. Allah’ın sözünü ve davasını yüceltmek, cihâdın...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  İlim, irfan ve hikmet derinliğine sâhip bakış açısıyla meselelere yaklaşım sergilemek, âleme nazar etmek ve eşyânın künhüne...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  FİRAVUN’UN İSRAİLOĞULLARI’NIN ERKEK ÇOCUKLARINI ÖLDÜRTMESİ Hz. Yusuf’un dâvetinin ardından Yakub (as) ile birlikte Mısır’a giderek oraya yerleşen...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Dr. Mehmet Sürmeli Hz. Muhammed (s.)’e kadar gönderilen peygamberlerin tamamı bölgeseldir. Tek bir kavme peygamber olarak gönderilmişlerdir....

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm dîni kardeşliğe çok önem vermiştir. Bu öneme atfen kardeşlik anlamına gelen “uhuvvet” kelimesi ve türevleri Kur’ân-ı...

 • Yusuf Kaplan

  Türkiye, en temel sorunlarıyla yüzleşebilmiş değil henüz. Değil; çünkü iki asırdır iliklerimize kadar yaşadığımız medeniyet krizinin yol...

 • Yusuf Kaplan

  “Geçmiş”le ilgilenmez tarih, gelecekle ilgilenir. Geçmişle biz ilgileniriz, geleceğin tarihini “yapmak” için. O yüzden, tarihi, “geçmiş” olarak...

 • Yusuf Kaplan

  Ramazan ayını da, orucu da benzersiz kılan en önemli fenomen, “Kur’ân’ın bu ayda vahyedilmiş ve Kur’ân ayı”...

 • Yusuf Kaplan

  Neo-liberalizm, çağın dinidir. O yüzden herkes ne kadar liberal olduğunu ispatlamak için yarışıyor birbiriyle. Oysa hızı, hazzı...

 • Yusuf Kaplan

  Ürpertici bir ayaz… ölümcül, öldürücü bir tipi… ŞUURUYLA ŞİİRİNİ, ŞİİRİYLE ŞUURUNU ÖREN BİR ŞÂİR bir türlü gelmek...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  SEMÛD KAVMİ VE VATANI Arabistan’da yaşamış meşhur kavimlerden olan Semûd, Birinci Âd kavminden hayatta kalan mü’minlerin neslidir....

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  Hz. Hûd (as), Arabistan’da yaşamış ilk Arap toplumu olan Birinci Âd kavminin peygamberidir. Hz. Nûh’un oğlu Sâm’ın...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya