• Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm geldiği andan itibaren insanların sorunlarına çözümler sunmuştur. İslâm, Mekke’de Mekkî çözüm, Medine’de de Medeni çözümdür. İtikâdi...

 • Mustafa Özcan

  Silah Arkadaşlığından Şuubi Kardeşliğine Suriye rejiminin tanıtım çarkları veya enformasyon araçları muhalifleri kötülemek için her yola başvuruyor....

 • Rasim Özdenören

  “Tüm mü’minler kardeştir, o halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin…” (Hucurât, 10) 20. yy’ın...

 • Prof. Dr. İsmail Yiğit

  İbrahim (as), Kur’ân-ı Kerîm’de hakkında en fazla bilgi verilen peygamberlerdendir. Kendisinden sonraki peygamberlerin ikisi (Lût ve Yûnus...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Rabıta, Kâmil Mürşidin Hâliyle Hâllenmektir Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Allâh’ın ve Peygamberinin Savaş Açtığı Faizin Günümüzde İmandan Algıya Olan Seyri Kur’ân-ı Kerîm’de “riba” kelimesiyle ifade edilen...

 • Dr. Mehmet SÜRMELİ

  RABITA, KÂMİL MÜRŞİDİN HÂLİYLE HÂLLENMEKTİR Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen anlaşılması bilinçli şekilde zorlaştırılan ve tartışılan konulardan birisidir. Kimi araştırmacılar mevcut bazı yanlışlardan hareketle genellemeci bir yaklaşımla şirk olarak değerlendirdiği gibi, kimileri de aynı genellemeci anlayışla her türlü rabıtanın doğru ve meşru olduğunu savunmaktadırlar. Doğru...

 • Mustafa Özcan

  1915, olayların düğümlendiği bir yıl. İki yıl sonrası da öyle. 1917 yılında üç imparatorluk yerle bir oldu...

 • Mustafa Özcan

  İmâm-ı Gazâlî’nin yüzüğüne altıncı sûrenin 116. âyetini kazıttığı rivâyet edilir: “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allâh’ın...

 • Rasim Özdenören

  Modern çağ, kadim dönemlerde görülmedik biçimde kültürlerin yayılma, birbirinin içine girme halinin yaşandığı bir ortam yarattı. Ancak...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Ebu Osman el-Mağribî (ö. 373/983) tasavvuf yolunda insanın nefsini âşinâ kılması gereken üç fazîletli amelden bahseder. O...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Peygamber Efendimiz’in (sav) öncelikli çağrısı, Müslümanların birbirlerine kardeş olmalarıdır. Allah Teȃlȃ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “Müminler ancak...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya