• Prof. Dr. Kadir Özköse

  Sȗfȋ Gelenekte Uzlaşma Kültürü Prof. Dr. Kadir Özköse Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Yüreklerin ortak attığı toplumlarda...

 • Mustafa Özcan

  Sorun İslâm’da mı? Mustafa Özcan Bazı İslâmî kesimler veya genelde Müslümanlar, ‘çözüm İslâm’da’ diye slogan atmalarına rağmen...

 • Rasim Özdenören

  Açgözlü Tâcir ve Ahlâk İnsanın içinde yaşadığı her düzen kendi ahlâkını da yedeğinde taşır. Şöyle de söylemek...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Meallerle İlgili Bir Değerlendirme Hz. Muhammed (s.), en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Mürşid-i Kȃmile Duyulan İhtiyaç Tasavvufȋ eğitim bir mürşid-i kȃmilin gözetiminde gerçekleştirilen terbiyedir. Ebû Ali Dekkâk (ö. 405/1014)’ın...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  Müslümanın Çalışma Disiplini Evrende bulunan herşey hareket hâlindedir. Gök cisimleri, yerde bulunan her şey, hayvanlar, bitkiler ve...

 • Mustafa Özcan

  Cefâ İkliminden Sefâ İklimine Macid Arsan Geylânî adlı müellif, ‘Hakeza Zahare Cilu Salahaddin Hekeza Adet el Kuds’...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm’ın Bütünlüğünden Parçacıl Din Anlayışına Yapılan Seyir Kur’ân-ı Kerîm’in vücuh kavramlarından birisi de dindir. Değişik kullanımlarıyla beraber...

 • Prof. Dr. Kadir Özköse

  İslȃm’ın Ötekilerle İlişki Kurma İlkesi İslâm, farklılıkların birarada barış ve huzur içinde yaşamalarına dâir ahlâk ve hukuk...

 • Rasim Özdenören

  Genç Müslümanın Enerjisi Genç Müslümanın enerjisi… Geleceğin kapısını genç Müslümanın enerjisi açacak… Saklamaya gerek yok. Müslümanların egemen...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Hz. Peygamber’in (s.) yaptığı gibi, zihinsel ve rûhî tezkiyeyi toplumun en ücra kesimleriyle buluşturmak zorundayız. Bunun için...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Seyyid Kutup, Yusuf Suresi’nin girişinde Hz. Yusuf’un Mısır’a yönetici oluşunun başlangıç yıllarından hareketle Müslümanların “cahili toplumların sorunlarını...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya