• Cezayir’de Keşf-i Kadîm’e/Köklere Doğru Yolculuk!

  Bir musîbet bin nasîhatten evlâdır denilmiştir. Cezayir târih içinde kaybettiği değerleri arıyor. 1830 ile 1962 yılları arasında Fransa’nın sömürgesi...

 • İslâm Birliğine Giden Çileli Yol!

  Türkçede, ‘Derdini Marko Paşa’ya anlat’ diye bir deyim bulunmaktadır. Marko Paşa herkesin derdine derman arayan bir Rum...

 • Mustafa Özcan

  Unuttuğumuz Kardeşlik Mertebeleri Mustafa Özcan İslâm hem fiziki hem de metafiziki veya kimyevî kardeşlik hukukunu gözetir ve...

 • Mustafa Özcan

  Sorun İslâm’da mı? Mustafa Özcan Bazı İslâmî kesimler veya genelde Müslümanlar, ‘çözüm İslâm’da’ diye slogan atmalarına rağmen...

 • Mustafa Özcan

  Cefâ İkliminden Sefâ İklimine Macid Arsan Geylânî adlı müellif, ‘Hakeza Zahare Cilu Salahaddin Hekeza Adet el Kuds’...

 • Mustafa Özcan

  Silah Arkadaşlığından Şuubi Kardeşliğine Suriye rejiminin tanıtım çarkları veya enformasyon araçları muhalifleri kötülemek için her yola başvuruyor....

 • Mustafa Özcan

  1915, olayların düğümlendiği bir yıl. İki yıl sonrası da öyle. 1917 yılında üç imparatorluk yerle bir oldu...

 • Mustafa Özcan

  İmâm-ı Gazâlî’nin yüzüğüne altıncı sûrenin 116. âyetini kazıttığı rivâyet edilir: “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allâh’ın...

 • Mustafa Özcan

  Eslaf veya seleflerimiz cihâdın gayesini tek kelime ile özetlemişlerdir. İ’lâyı kelimetullah. Allah’ın sözünü ve davasını yüceltmek, cihâdın...

 • Mustafa Özcan

  Yecüc ve Mecüc ifâdesi ve kavramı bütün dinleri şâmildir. Çünkü semâvî dinlerin kaynağı birdir. Asılları gitse bile...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya