• Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (10. Mektup)

  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla ‘Namaz, her türlü hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar’ âyet-i celîlesine göre namaz...

 • Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (9. Mektup)

  Bismillâhirrahmânirrahîm Cenâb-ı Hakk’ın emrine ittiba, yasaklarından kaçınmak her mü’min içim mümkinattan olduğu halde yüce bir tarikata intisaptaki...

 • Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)  (8. Mektup)

  Herkesçe bilinip kabûl edildiği gibi, insanoğlunu cehâlet ve sefâhet çukurundan mutluluk ve kurtuluşun zirvesine ulaştırmak için yegâne/biricik...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

  Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)  (7. Mektup) GüncelleAyen: Fatih Çınar Herkesçe bilinip kabûl edildiği gibi, insanoğlunu cehâlet ve...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

   Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)  (6. Mektup) Bismillâhirrahmânirrahîm Hamd, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salât ve selâm Efendimiz...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

  Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)  (5. Mektup) Bismillâhirrahmânirrahîm Her şeye gücü yeten her şeyi eksiksiz bilen kâinatı eşsiz...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

  Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (4. Mektup) Bismillâhirrahmânirrahîm ‘Göklerin ve yerin mirasçısı Allah olduğu halde, Allah yolunda siz...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

  Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (3. Mektup) Bismillâhirrahmânirrahîm Esteîzû billâh… ‘Yüsebbihu lillâhi mâ fi’s-semâvâti’ Bazı ayet-i kerimelerde ‘Yüsebbihu’...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

  ‘Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks)’ (2. Mektup) Bismillahirrahmanirrahim Hak Teâlâ Hazretleri Kelâm-ı Kadîmi’nde; ‘Sizden insanları hayra davet eden...

 • Güncelleme: Fatih Çınar

  (Muhammed) Es’âd-ı Erbilî’nin (ks) ‘Mektûbât’ında (Arapça) Kelâm-ı Kibar İktibasları (1. Mektup) Allah dostları içerisinde yaşadıkları toplumları irşâd...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya