• Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm geldiği andan itibaren insanların sorunlarına çözümler sunmuştur. İslâm, Mekke’de Mekkî çözüm, Medine’de de Medeni çözümdür. İtikâdi...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Rabıta, Kâmil Mürşidin Hâliyle Hâllenmektir Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Allâh’ın ve Peygamberinin Savaş Açtığı Faizin Günümüzde İmandan Algıya Olan Seyri Kur’ân-ı Kerîm’de “riba” kelimesiyle ifade edilen...

 • Dr. Mehmet SÜRMELİ

  RABITA, KÂMİL MÜRŞİDİN HÂLİYLE HÂLLENMEKTİR Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen anlaşılması bilinçli şekilde zorlaştırılan ve tartışılan konulardan birisidir. Kimi araştırmacılar mevcut bazı yanlışlardan hareketle genellemeci bir yaklaşımla şirk olarak değerlendirdiği gibi, kimileri de aynı genellemeci anlayışla her türlü rabıtanın doğru ve meşru olduğunu savunmaktadırlar. Doğru...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Dr. Mehmet Sürmeli Hz. Muhammed (s.)’e kadar gönderilen peygamberlerin tamamı bölgeseldir. Tek bir kavme peygamber olarak gönderilmişlerdir....

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm dîni kardeşliğe çok önem vermiştir. Bu öneme atfen kardeşlik anlamına gelen “uhuvvet” kelimesi ve türevleri Kur’ân-ı...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya