• Bir Devrimdir KELİME-İ TEVHİD 

  Peygamber’in (s.) dilinden fazîletini öğrendiğimiz ve mü’min olabilmek için içeriğine mutlaka îmân edilmesi gereken kelime-i tevhîdi, anlamını...

 • Geceleri Kâim Olmayanlar Gündüzleri Kıyâm Edemezler

  Kur’ân, insanın pozitif değişiminde huşû içerisinde kılınan bir namazla berâber gece namazına da önem atfetmiştir. İslâm’ın ilk...

 • Çocuklar Sağını Solundan Ayırt Edince Namazla Emrolunmalıdırlar

  Âhirette kişinin hesâba çekileceği ilk amelin namaz olacağını açıklayan Peygamberimiz (sav),1 büyük günün hesâbına insanın çocukluk dönemiyle...

 • Müslümanlar Gece Namazlarıyla Ruhlarını Takviye Ederler

  İnsanlığın gidişatından ve Allah Teâlâ’ya isyânından “kemikleri kırılırcasına”1 rahatsız olan Peygamber Efendimiz (sav), “gelmiş geçmiş zelleleri afv...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Değer Ölçümüz İslâm’a Hizmet Olmalıdır Dr. Mehmet Sürmeli Emri bil maruf yarar sağlamadığı gibi davetçinin; “bir değerinin...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Hz. Peygamber’in (s.) Başarısının Sırları Dr. Mehmet Sürmeli Bize göre Müslümanların başarılı olamayışlarının başlıca sebebi insana sürekli...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Güzel Ahlakın Dindeki Yeri Dr. Mehmet Sürmeli İslâm Dininde Ahlâki Prensipler Çok Önemlidir Kur’ân-ı Kerîm’de îmânla ilgili...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Meallerle İlgili Bir Değerlendirme Hz. Muhammed (s.), en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm’ın Bütünlüğünden Parçacıl Din Anlayışına Yapılan Seyir Kur’ân-ı Kerîm’in vücuh kavramlarından birisi de dindir. Değişik kullanımlarıyla beraber...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Hz. Peygamber’in (s.) yaptığı gibi, zihinsel ve rûhî tezkiyeyi toplumun en ücra kesimleriyle buluşturmak zorundayız. Bunun için...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Seyyid Kutup, Yusuf Suresi’nin girişinde Hz. Yusuf’un Mısır’a yönetici oluşunun başlangıç yıllarından hareketle Müslümanların “cahili toplumların sorunlarını...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  İslâm geldiği andan itibaren insanların sorunlarına çözümler sunmuştur. İslâm, Mekke’de Mekkî çözüm, Medine’de de Medeni çözümdür. İtikâdi...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya