• Mürşid-i Kâmil’e Teslîmiyet

  Kıymetli kardeşlerim! Tarîkat-ı âliyye gibi bir nimet-i uzmâ bize lütfedilmiş, hakkını vermek gerekiyor. Peygamber Efendimiz’e (sav) müşrikler...

 • Bir Allah Dostundan Çizgiler

  Can gitmedikçe cânân ele geçmez. Şeyh Abdurrahim Reyhan (ks) “Ölüm günü yok olmaz” demişti bir defasında. Evet,...

 • Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’de Gördüğü Dost Yüzü

  Yûnus Emre’yi yetiştiren, Yûnus Emre’nin kimlik dokusunu ören isim şeyhi Tapduk Emre’dir. Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’yi bulması...

 • Yunus’un (ks) Gözüyle

  Yûnus Emre’den bahsetmek için Yûnus’ça konuşmak lâzım. Deli gönül ve çağlayan su olmak gerek. “Taştın yine deli...

 • İbrahim Şimşek

  Kâmil Bir Mü’minin Günlüğü İbrahim Şimşek Kâmil bir mü’min vaktinin kıymetini bilmelidir. Çünkü onun için vakitten daha kıymetli bir...

 • Dr. Mehmet Sürmeli

  Rabıta, Kâmil Mürşidin Hâliyle Hâllenmektir Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen...

 • Dr. Mehmet SÜRMELİ

  RABITA, KÂMİL MÜRŞİDİN HÂLİYLE HÂLLENMEKTİR Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen anlaşılması bilinçli şekilde zorlaştırılan ve tartışılan konulardan birisidir. Kimi araştırmacılar mevcut bazı yanlışlardan hareketle genellemeci bir yaklaşımla şirk olarak değerlendirdiği gibi, kimileri de aynı genellemeci anlayışla her türlü rabıtanın doğru ve meşru olduğunu savunmaktadırlar. Doğru...

 • Ali Ramazan Dinç Efendi’den Sözler

  1) Yetimler yetimi (Sav)’nin vekaletinde olan Pirân-ı İzamla bizi bu yoksulluktan, yetim ve öksüz kalmaktan kurtar Ya Rabb!...

 • Doç. Dr. Dilaver Selvi

  Sûfîler, ricâlü’l-gayb denen bir grup velîden bahsetmişlerdir. Bu yazımızda konuyla ilgili tanım, târif ve görüşlerle, bu görüşlere...

 • Sri Lankalı Âlim Din Muhammed Hoca

  Nakşibendî ulemâsının kitaplarında râbıta ile ilgili çok bilgiler vardır. Ben, râbıtanın sahihliğine dâir sahih bir hadîste başka...

 • Prof. Dr. Alim Yıldız

  Eşrefoğlu Rumî (1377-1469), 14. yüzyılın son çeyreği ile 15. yüzyılın üçüncü çeyreği arasında yaşamış bir mutasavvıf şairdir....

 • Dr. M. Askeri Küçükkaya

  17. yüzyılda yaşayan Evliyâ Çelebi’nin hayâtı incelendiğinde, onun çok yönlü kişiliği yanında tasavvuf dünyâsına da meyilli olduğu...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya