• Dr. Mehmet SÜRMELİ

  RABITA, KÂMİL MÜRŞİDİN HÂLİYLE HÂLLENMEKTİR Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen anlaşılması bilinçli şekilde zorlaştırılan ve tartışılan konulardan birisidir. Kimi araştırmacılar mevcut bazı yanlışlardan hareketle genellemeci bir yaklaşımla şirk olarak değerlendirdiği gibi, kimileri de aynı genellemeci anlayışla her türlü rabıtanın doğru ve meşru olduğunu savunmaktadırlar. Doğru...

 • Ali Ramazan Dinç Efendi’den Sözler

  1) Yetimler yetimi (Sav)’nin vekaletinde olan Pirân-ı İzamla bizi bu yoksulluktan, yetim ve öksüz kalmaktan kurtar Ya Rabb!...

 • Servet Yalçın

  Allâhımız yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i bize bir rehber olarak göndermiştir. O, dünyâ hayâtında bize kılavuzluk yapmak, yön...

 • Prof. Dr. Ali Akpınar

  Duâ Duâ, kulun Rabbine çağrısı, O’na yakarması, O’nunla konuşması, O’na içini dökmesi, O’nu yardıma çağırması, O’ndan yardım...

 • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya

  Eğitimde kolaylaştırıcı ve cezbedici yöntemler izleyen Hz. Peygamber (sav), sabrı ve tahammülü teşvik ve tavsiye etmiş; öfkeye...

 • Doç. Dr. Dilaver Selvi

  Sûfîler, ricâlü’l-gayb denen bir grup velîden bahsetmişlerdir. Bu yazımızda konuyla ilgili tanım, târif ve görüşlerle, bu görüşlere...

 • Sri Lankalı Âlim Din Muhammed Hoca

  Nakşibendî ulemâsının kitaplarında râbıta ile ilgili çok bilgiler vardır. Ben, râbıtanın sahihliğine dâir sahih bir hadîste başka...

 • Prof. Dr. Alim Yıldız

  Eşrefoğlu Rumî (1377-1469), 14. yüzyılın son çeyreği ile 15. yüzyılın üçüncü çeyreği arasında yaşamış bir mutasavvıf şairdir....

 • Dr. M. Askeri Küçükkaya

  17. yüzyılda yaşayan Evliyâ Çelebi’nin hayâtı incelendiğinde, onun çok yönlü kişiliği yanında tasavvuf dünyâsına da meyilli olduğu...

 • Prof. Dr. Süleyman Uludağ

  Allah Teâlâ’nın rızâsını ve yakınlığını kazanmak maksadı ile maddî ve dünyevî kaygıları bir kenara koyup, mânevî ve...

 • Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

  Allah Resûlü (sav), her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçakgönüllü idi. Aslâ sert, katı kalpli, kavgacı,...

 • Ünal Tan

  İnsanlık tarihi boyunca yaşayan insanlar arasından, madden ve manen en temiz kişilerden, (onların sulbünden) süzüle süzüle geçerek,...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya