• Helâl Gıdâ

  Helâl gıdâ; hayâtımızın her ânında tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan gıdâyı ifâde eder. Daha geniş bir...

 • Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

  Cennet’e Ulaştıracak İbâdet Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay Mü’min kulun en büyük arzusu, Cennet’e kavuşmaktır. Kulu...

 • Servet Yalçın

  İnsan âciz bir varlıktır. Yaşadığı hayâtın, taşıdığı rûhun, kullandığı bedenin, içinde yaşadığı dünyânın kısaca hiçbirşeyin sâhibi olmayan...

 • Ali Ramazan Dinç Efendi’den Sözler

  1) Yetimler yetimi (Sav)’nin vekaletinde olan Pirân-ı İzamla bizi bu yoksulluktan, yetim ve öksüz kalmaktan kurtar Ya Rabb!...

 • Mahmut Sami Gülcü

  Zamandan bir cüz olarak tanımlanan “saat” kelimesi, birçok yerde kalkmak, dikilmek, ayaklanmak mânâsına gelen “kıyamet” mânâsında kullanılmıştır....

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya