• Enerji
  Alemdar

  Herşeyin var oluşu bir enerjiyledir. Kün/ol emriyledir kâinâtın oluşumu. Kanın deverânından suyun akışına, yağmurun yağmasından meyvenin ürününe,...

 • Şuurlu Tercih
  Alemdar

  Peygamberimiz (sav) hem risâlet, nübüvvet sâhibi hem de devlet reisidir. Dâvûd (as), Süleyman (as), Zülkarneyn (as) ve...

 • Çözüm Nedir?
  Alemdar

  Evin içinden tutun ta uzak diyarlara kadar bir yığın problem var. Karıyla koca, kardeşle bacı, devletle millet...

 • İsraf
  Alemdar

  İslâm’ın esaslarından birisi de iktisat ve îtidaldir. Harcama, yeme-içme, konuşup görüşme ve benzeri bütün işlerde ölçülü olmaktır....

 • Kader
  Alemdar

  Kader, Allah Teâlâ’nın hükmüdür. Allah Teâlâ’nın emri, takdîr edilmiş bir kader, kesin bir hükümdür. (Ahzab, 38.) Kader,...

 • Sünnetullâh’a Uygun Yaşamak
  Alemdar

  İnsanın yaratılışında din vardır. Dinsiz millet düşünülemez. Herkesin tâkib ettiği bir kural vardır. Bize biçilen kaftan İslâm’dır....

 • Ölüm ve Ötesi
  Alemdar

  Her gün ölüp diriliyoruz. Sadece biz mi? Bütün kâinat ölüp diriliyor. Doğup batan güneş, ay, yıldız bunun...

 • Akıl
  Alemdar

  Akıl, bir şeyin hakîkatini idrâk etme, anlamadır. Akıl kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de fiil olarak kırk dokuz yerde geçer....

 • AMEL SANDIĞINA TAKVÂYI AZIK EDELİM

  Kıyâmeti koparan biziz. Biz bütün gönlümüzle Allah desek, Allah nidâsına kulum hitâbını duysak, kopmaz kıyâmet. Allâh Allâh...

 • Yetim
  Alemdar

  Sâhip çıkılmazsa din garibdir. “İslâm, şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hâle dönecektir. Ne mutlu...

 • Strateji

  Gâyesiz olamaz insan. Bâtılın bile bir amacı vardır. Melun, “onların hepsini azdıracağım” diyor. Yolunu tâkib edenler de...

 • Kıyamet

  Kıyâmeti koparan biziz. Biz bütün gönlümüzle Allah desek, Allah nidâsına kulum hitâbını duysak, kopmaz kıyâmet. Allâh Allâh...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya