• Alemdar

  İletişim Veda haccında yüz yirmi dört bin sahabe-i kirâma hitâb eden Resûlüllah (sav) İslâm’ın yayılmasını haber veriyordu....

 • Medine Devrinde Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

  Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra zulümden kurtularak hürriyete kavuşmuşlardı. Kureyşliler dinleri uğrunda mallarını, yurtlarını fedâ ederek giden...

 • Alemdar

  Hayat Kuddûsi Veli (ks) “yeyüp içüben uyumakla insan olunmaz. Bu sınıf zümre-i hayvâna münâsib” der. Tezkiretü’l Evliya...

 • Alemdar

  İki Âlemde Cennet Alemdar Yûnus Emre, cehennemde ateş görmeyince sorar Mâlik’e. “Hani burada ateş görülmüyor” deyince Mâlik,...

 • Medine Devrinde Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

  Veda Haccı’nda Hz. Ebû Bekir Ashâbım!.. Kimin yanında bir emanet varsa, sahibine versin! Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır....

 • Alemdar

  Tesettürde Esas Alemdar Tesettürün çeşitleri çoktur. Vücûdu sâdece bir bez parçasıyla örtmek değildir tesettür. Kumandası kalb olan...

 • Alemdar

  Oyunda Gâye Alemdar Dînimiz İslâm fıtratı, yaratılışı zorlamaz. Bedeni bütün tâatleri yerine getirirken insanın ihtiyâcı olan eğlenceyi...

 • Alemdar

  Gönülde Diriliş Alemdar Kim dirilirse, o alınır bezm-i hâs’a, özel görüşmeye. Dâvetçileri zâtı olur, ikrâmı da kendisi...

 • Alemdar

  Bereket Gecede Alemdar İllâ ayakla mı yürünecek? Habîbullâh (sav) Mi’rac hâdisesinde burakla, mirac, merdivenle, refref, bir örtüyle...

 • Alemdar

  Mânevî Baba Alemdar Evvel Âdem babamız Sonra Havva anamız Zînetlendi dünyâmız Muhammed (sav) hürmetine. Şefkat ve merhametin...

 • Ticâret
  Alemdar

  Sağlıklı Ticâret: Ticâret için, gönlün sağlıklı olması îcâb eder. Şer güçlere değil İlâhî güçlere teslim olmak gerekir....

 • Uzlaşma
  Alemdar

  İnsanlar, aynı havayı teneffüs, aynı vatanda yaşamak sûretiyle anlaşır. Mü’minler, îman ve uhuvvetle kaynaşır. Allah Teâlâ için...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya