• Yaratılış

  İsrâ Sûresi’nin 84. Âyetinde, “herkes kendi tabiatine göre hareket eder” buyuruluyor. Meryem Sûresi’nin 93. Âyeti, “göklerde ve...

 • Akıllı Kişi

  Yahya b. Muaz (ks): Akl-ı kâmil, görüşünde isâbetli olan akıl sâhibi, üç hususta uyanıktır: 1 – Dünyâ...

 • İsmail Hakkı Bursevî (ks) Hazretleri’nin bu kelâmı ne kadar yerinde bir sözdür. Biri Cenâb-ı Hakk’ın Sıfat-ı İlâhiyyesi,...

 • Ağla Gözüm Ağla Gülmezem Gayri

  Gülecekse yüzümüz, “O gün nice yüzler vardır ki pırıl pırıldır. Gülmekte ve sevinmektedir.” ayetiyle gülsün. (Abese, 38-39.)...

 • Bismillah

  Bismillâhirrahmânirrahîm Ma’rifetüllah, Allah Teâlâ’yı tanıma ilmi. Zât-ı İlâhî’si hakkında aslâ bir tanım yapılamaz. Sıfatları, fiilleri ve esmâsı...

 • Hayat

  Eczânede pazarlanan ilaçlar baş, diş, mide bağırsak, göğüs vs. için takdîm edilen devâlardır. Biz şimdi asıl şifâya...

 • Tıb’da Devrim 

  Herhangi bir söz Resûlullâh’a (sav) uymazsa reddolunur. Yahya b. Muaz (ks) “insanlar maddî hastalıklarından dolayı perhiz yaparlar...

 • Vatan

  Vatan; yüz ölçümü, sınırları, doğası tabiatı, geçimi, ekonomik ve sosyal yapısı belirlenen mekândır. Maddî yönleriyle belirlenen ikamet...

 • İslâm Birliği

  Mâide Sûresinin üçüncü âyetinde Cenâb-ı Hakk, “Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan...

 • Alemdar

  Tasavvuf Nedir? Bir ara üstazımız hocalara şöyle bir soru yöneltti. “Cemaatiniz içinde beş vakit namaza devâm eden,...

 • Alemdar

  İletişim Veda haccında yüz yirmi dört bin sahabe-i kirâma hitâb eden Resûlüllah (sav) İslâm’ın yayılmasını haber veriyordu....

 • Medine Devrinde Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

  Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra zulümden kurtularak hürriyete kavuşmuşlardı. Kureyşliler dinleri uğrunda mallarını, yurtlarını fedâ ederek giden...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya