• ESAM

  Kanaat Önderleri Ali Ramazan Dinç Efendi’nin Başkanlığında 14 Mart 2016 tarihinde Elif Efendi Dergâhında bir araya geldiler....

 • Yediulya Araştırma Heyeti

  Mi’râc  Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma...

 • Ehl-i Sünnet Alimler Meclisi

  ALLÂH’IN (CC) HZ. MERYEM ALEYHİNDE KONUŞANLARA VERDİĞİ KARŞILIK  ALLAH, HZ. MERYEM’İ TÜM ÂLEMLERİN KADINLARINA ÜSTÜN KILMIŞTIR Hz....

 • Servet Yalçın

  Günümüzde bâzılarının şiayı gâyet mâsumâne bir şekilde bize sunarken onlar için “ehli Beyt ekolü” ifâdesini kullanması, şianın...

 • Ebubekir Sifil

  Hz. Âdem (a.s)’ın Babası? Ebubekir Sifil Hz. Âdem (a.s)’ın topraktan değil başka bir varlığın nutfesinden yaratıldığını, onun...

 • Abdullah Develioğlu

  Ebül Hasenil Eş’arî Ali: İsmail Oğlu (873-935) Abdullah Develioğlu Basralı’dır. Eshab-ı kiramdan Ebu Musel Eş’ari Ali Hazretlerinin...

 • ESAM

  Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat Âlimler Birliği Ehl-i Sünnet Âlimlerinin 8. istişâre ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Yaklaşık 5 saat...

 • ESAM

  7. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU 4 Nisan 2015 tarihinde Ehl-i Sünnet Âlimleri Toplantısının yedincisi gerçekleştirildi. Güncel sorunları çözüme...

 • ESAM

  6. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU 21 Haziran 2014 tarihinde 6. Ehl-i Sünnet Âlimleri Toplantısı gerçekleştirildi. Ana konunun...

 • ESAM

  5. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU 15 Mart 2014 tarihinde yine Türkiyenin muhtelif yerlerinden birçok kıymetli âlimin bir...

 • ESAM

  4. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU 21 Kasım 2013 tarihinde, Ehl-i Sünnet Ulema Meclisi Toplantısı bundan önce yapılan...

 • ESAM

  3. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU Ehli Sünnet Ulema Meclisi Azaları 17 Ağustos 2013 tarihinde bir araya geldiler....

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya