Bu Ay

Alemdar

Ramazân-ı Şerif, ilim irfan ayıdır. Kur’ân-ı Kerîm okumakla, ilmihâl bilgileri ve hâdis-i şerif mütâlaalarıyla geçer bu ay.
Geceleri, bilhassa seher vaktinde evrâd-ı ezkârla, gözyaşlarıyla Allah Teâlâ’ya yalvarıp yakarmakla, fakir yoksul gözetmekle, hayra delîl olmakla geçer bu günler.

İlim üç kısımdır:

  1. Dinlemekle, çalışmakla ve nakille elde edilir. Yapılan dersle; şerîat ve tarîkat ilmi bu tarzla temin edilir.
  2. İlham vâsıtasıyla kazanılan ilimdir. Ma’rifetüllâh’ın netîcesi, nefisle mücâhede, riyâzetle, tarîkat-ı âliyenin şartlarını gözetmekle sağlanır.
  3. Vâsıtasız, füyûzât-ı İlâhî ile sırda tecellî eden ilimdir. Tamâmen Cenâb-ı Hakk’a dönmekle hâlis kula ihsân edilir.,

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Daha Göster Alemdar

“AK Parti”ye Destek

Yediulya30 Mayıs 2018

Miraç Kandili Programı

Yediulya13 Nisan 2018

Üç Aylar

Yediulya19 Mart 2018

Gönüllü Askerlik Başvurusu

Yediulya2 Mart 2018

Duâya Davet

Yediulya23 Şubat 2018

Kutbu’l-Âktab: “Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)”

Yediulya12 Şubat 2018

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya