Bu Ay

Alemdar

Ramazân-ı Şerif, ilim irfan ayıdır. Kur’ân-ı Kerîm okumakla, ilmihâl bilgileri ve hâdis-i şerif mütâlaalarıyla geçer bu ay.
Geceleri, bilhassa seher vaktinde evrâd-ı ezkârla, gözyaşlarıyla Allah Teâlâ’ya yalvarıp yakarmakla, fakir yoksul gözetmekle, hayra delîl olmakla geçer bu günler.

İlim üç kısımdır:

  1. Dinlemekle, çalışmakla ve nakille elde edilir. Yapılan dersle; şerîat ve tarîkat ilmi bu tarzla temin edilir.
  2. İlham vâsıtasıyla kazanılan ilimdir. Ma’rifetüllâh’ın netîcesi, nefisle mücâhede, riyâzetle, tarîkat-ı âliyenin şartlarını gözetmekle sağlanır.
  3. Vâsıtasız, füyûzât-ı İlâhî ile sırda tecellî eden ilimdir. Tamâmen Cenâb-ı Hakk’a dönmekle hâlis kula ihsân edilir.,

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Daha Göster Alemdar

Tavsiye Kitap Listesi

Yediulya3 Ocak 2018

Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Yediulya25 Aralık 2017

.

Yediulya17 Aralık 2017

Mevlid Kandili

Yediulya14 Kasım 2017

Hayata İslâmî Dokunuş

Yediulya30 Ekim 2017

Müslümanın Bedeli

Yediulya27 Eylül 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya