Bu Ay

Alemdar

Ramazân-ı Şerif, ilim irfan ayıdır. Kur’ân-ı Kerîm okumakla, ilmihâl bilgileri ve hâdis-i şerif mütâlaalarıyla geçer bu ay.
Geceleri, bilhassa seher vaktinde evrâd-ı ezkârla, gözyaşlarıyla Allah Teâlâ’ya yalvarıp yakarmakla, fakir yoksul gözetmekle, hayra delîl olmakla geçer bu günler.

İlim üç kısımdır:

  1. Dinlemekle, çalışmakla ve nakille elde edilir. Yapılan dersle; şerîat ve tarîkat ilmi bu tarzla temin edilir.
  2. İlham vâsıtasıyla kazanılan ilimdir. Ma’rifetüllâh’ın netîcesi, nefisle mücâhede, riyâzetle, tarîkat-ı âliyenin şartlarını gözetmekle sağlanır.
  3. Vâsıtasız, füyûzât-ı İlâhî ile sırda tecellî eden ilimdir. Tamâmen Cenâb-ı Hakk’a dönmekle hâlis kula ihsân edilir.,

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Daha Göster Alemdar

Miraç Kandili Programı

Yediulya13 Nisan 2018

Üç Aylar

Yediulya19 Mart 2018

Gönüllü Askerlik Başvurusu

Yediulya2 Mart 2018

Duâya Davet

Yediulya23 Şubat 2018

Kutbu’l-Âktab: “Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)”

Yediulya12 Şubat 2018

Kalkınmanın Esasları

Yediulya12 Şubat 2018

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya