Bismillah

Alemdar

 

Bismillahirrahmanirrahim

Marifetüllah, Allah Teâlâ’yı tanıma ilmi. Zât-ı İlâhi’si hakkında asla bir tanım yapılamaz. Sıfatları, fiilleri ve esması hakkında malumat sahibi olunabilir. Allah Teâlâ’nın ahlâkıyla ahlâklanmak da, Esma-i İlâhi’sini öğrenip hayata geçirmektir. “El-Settâr” İsm-i Celil’ini, günahları örtüp bağışlayan olmasını bilip huy hâline getirmektir. İnsanların hatalarını görmemezlikten gelip, bağışlayıcı olmaktır. “Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, her şeye gücü yeten ve bağışlayandır.” (Sad, 66.)

 İsa (as) “bir kimsenin üstü açılsa ne yaparsınız?” sorusuna havarileri, “örteriz” deyince, “hayır daha da açıyorsunuz. Bir kimsenin kusuru olsa, onu ifşâ ediyor yayıyorsunuz.” buyurdu.

Hak Teâlâ’yı tanıma bahtiyarlığına eren, en büyük nimete mazhardır. O’nu nasıl tanırız. Mârifetullahın önündeki engelleri kaldırmakla.

  1. Nefsi ıslâh ederek, kirlerden arındırarak sâlih amele muvaffak olmak.
  2. Kalbi beşeri zulümât, karanlıklardan temizleyerek, dünya sevgisi, riyâset, baş olma arzusu, hasetlik vs. duygulardan kurtularak, Hak Teâlâ’dan kalbe inen vâridât, İlahi doğuşlara nâil olmak.
  3. Ruhu pâk ederek, kerâmet ve güzel hallerden zevk duyma arzu ve isteklerinden uzaklaşarak müşahedeye, Zâtî sırlara ermektir.
  4. Sırrı nurlandırarak, Sıfat-ı İlâhi’ye mazhar olarak, fenâ ve bekâ hallerine kavuşmaktır.

Daha Göster Alemdar

Akıllı Kişi

Yediulya27 Nisan 2017

Yediulya25 Nisan 2017

Ağla Gözüm Ağla Gülmezem Gayri

Yediulya20 Nisan 2017

Hayat

Yediulya18 Nisan 2017

Kalbin Devası – Ali Ramazan Dinç Efendi

Yediulya29 Mart 2017

Üç Aylar- Ali Ramazan Dinç Efendi

Yediulya29 Mart 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya