Bismillah

Alemdar

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ma’rifetüllah, Allah Teâlâ’yı tanıma ilmi. Zât-ı İlâhî’si hakkında aslâ bir tanım yapılamaz. Sıfatları, fiilleri ve esmâsı hakkında ma’lûmât sâhibi olunabilir. Allah Teâlâ’nın ahlâkıyla ahlâklanmak da, Esmâ-i İlâhî’sini öğrenip hayâta geçirmektir. “El-Settâr” İsm-i Celîl’ini, günahları örtüp bağışlayan olmasını bilip huy hâline getirmektir. İnsanların hatâlarını görmemezlikten gelip, bağışlayıcı olmaktır. “Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, her şeye gücü yeten ve bağışlayandır.” (Sa’d, 66.)

Îsâ (as)’ın “bir kimsenin üstü açılsa ne yaparsınız?” sorusuna havârileri, “örteriz” deyince O: “hayır daha da açıyorsunuz. Bir kimsenin kusûru olsa, onu ifşâ ediyor yayıyorsunuz.” buyurdu.

Hakk Teâlâ’yı tanıma bahtiyarlığına eren, en büyük nimete mazhardır. O’nu nasıl tanırız? Ma’rifetullâh’ın önündeki engelleri kaldırmakla.

1. Nefsi ıslâh ederek, kirlerden arındırarak sâlih amele muvaffak olmak.
2. Kalbi beşerî zulümât, karanlıklardan temizleyerek, dünyâ sevgisi, riyâset, baş olma arzusu, hasetlik vs. duygulardan kurtularak, Hakk Teâlâ’dan kalbe inen vâridât, İlâhî doğuşlara nâil olmak.
3. Rûhu pâk ederek, kerâmet ve güzel hallerden zevk duyma arzu ve isteklerinden uzaklaşarak müşâhedeye, Zâtî sırlara ermektir.
4. Sırrı nurlandırarak, Sıfat-ı İlâhî’ye mazhar olarak, fenâ ve bekaa hallerine kavuşmaktır.

Daha Göster Alemdar

“AK Parti”ye Destek

Yediulya30 Mayıs 2018

Miraç Kandili Programı

Yediulya13 Nisan 2018

Üç Aylar

Yediulya19 Mart 2018

Gönüllü Askerlik Başvurusu

Yediulya2 Mart 2018

Duâya Davet

Yediulya23 Şubat 2018

Kutbu’l-Âktab: “Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)”

Yediulya12 Şubat 2018

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya