Ayrık Otu (Yahudi)

Aktuel

Ayrık Otu (Yahudi)

 Bu ot arsız bir ottur. Sarar her tarafı. Bağlar kökünden diğer otları kendine. Bir yere misafir olmak için gelir. Otlar derler ki, “sen bizi sararsın” “hayır” der. Ama akşamdan sabaha kadar işini görür. Bütün otları kökten kendine bağlar. “Haydi git” derler. “Daralan gitsin” der. Çünkü hepsini gece uyurken aldatır. Kanûnî devrinde, zarar vermesin oraya buraya diye, bir köşeye atılan Yahudi durmaz. Altı aylık bir süre içinde ekonomiye el atar. Şimdi dünya ticaretinde söz sahibi olan Yahudi, “daralan çıksın” diyor Müslümanlara. Ama iş eskisi gibi olmayacak Allah Teâlâ’nın izniyle. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizi örnek alan müminler, “biz seni daraltacağız ey Yahudi” diyecek. Medine’ye hicret buyuran Efendimiz (sav) nasıl Yahudi’nim elinden “Benu Kaynuka” pazarını almışsa, şimdi de birleşip mü’minler, alacak elinden pazarı lanetlenen milletten. Endişe etmeyin bir ve beraber olduğumuz sürece kurtulacağız bu illetten. Efendimiz’in (sav) muciz sözü tecelli edecek. “Sizler Yahûdîlerle muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hattâ taş: ‘Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir Yahûdî’dir! Gel de onu öldür!’ diyecektir.”(Müslim, Fiten, 80)

Daha Göster Aktuel

Cennetteki Yuvayı Dünyaya Taşımak; Aileyi Müslümanca İnşa Etmek

Yediulya2 Kasım 2018

İSLÂM’DA ÂİLE

Yediulya23 Ekim 2018

Husuf Namazı

Yediulya27 Temmuz 2018

Şehid Şeyh Ahmed Yasin’in Ümmete Mektubu

Yediulya1 Haziran 2018

Tavsiye Kitap Listesi

Yediulya3 Ocak 2018

Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Yediulya25 Aralık 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya