Yediulya

 • Alemdar
  DUYURU

  Kalender Câmiin’de Teheccüt Namazına Devam Edilmektedir. Saat: 03.50 ‘de Adres: Kavacık Mahallesi, Kalender Camii, Yahyalı/KAYSERİ

 • Alimler Meclisi
  Servet Yalçın

  Günümüzde bâzılarının şiayı gâyet mâsumâne bir şekilde bize sunarken onlar için “ehli Beyt ekolü” ifâdesini kullanması, şianın...

 • Alimler Meclisi
  Abdullah Develioğlu

  Ebül Hasenil Eş’arî Ali: İsmail Oğlu (873-935) Abdullah Develioğlu Basralı’dır. Eshab-ı kiramdan Ebu Musel Eş’ari Ali Hazretlerinin...

 • Fatih Çınar
  Güncelleme: Fatih Çınar

  Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (4. Mektup) Bismillâhirrahmânirrahîm ‘Göklerin ve yerin mirasçısı Allah olduğu halde, Allah yolunda siz...

 • Fatih Çınar
  Güncelleme: Fatih Çınar

  Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (3. Mektup) Bismillâhirrahmânirrahîm Esteîzû billâh… ‘Yüsebbihu lillâhi mâ fi’s-semâvâti’ Bazı ayet-i kerimelerde ‘Yüsebbihu’...

 • Aktuel
  Sabri Yelbey

  Yer Bildirimi Elhamdülillah, Allâhımız’ın arzı da rahmeti de geniş, Kalbini arş-ı âlâya açma gayretiyle güzellik peşinde koşanlar...

 • Fatih Çınar
  Güncelleme: Fatih Çınar

  ‘Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks)’ (2. Mektup) Bismillahirrahmanirrahim Hak Teâlâ Hazretleri Kelâm-ı Kadîmi’nde; ‘Sizden insanları hayra davet eden...

 • Alemdar
  Alemdar

  Yeni yıl başlar âhirette Göç ederiz buradan elbette Cümlemiz dünyâda nöbette Toplanırız şüphesiz bir gün Va’d olan...

 • Dr. Mehmet Sürmeli
  Dr. Mehmet Sürmeli

  Güzel Ahlakın Dindeki Yeri Dr. Mehmet Sürmeli İslâm Dininde Ahlâki Prensipler Çok Önemlidir Kur’ân-ı Kerîm’de îmânla ilgili...

 • Fatih Çınar
  Güncelleme: Fatih Çınar

  (Muhammed) Es’âd-ı Erbilî’nin (ks) ‘Mektûbât’ında (Arapça) Kelâm-ı Kibar İktibasları (1. Mektup) Allah dostları içerisinde yaşadıkları toplumları irşâd...

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya