kodeforest

ALTIN SİLSİLE

Doğumu: Medine, H. 30 / M. 650

Vefatı: Kudeyd, H. 102 / M. 720

Şemâili

Uzun boylu, esmer tenli idi. Sakalı ve gözleri siyah idi. Gözlerinin yaşı durmaz akardı. Sakalının iki tarafı seyrek idi. Haşyetullahdan daima boynu bükük dururdu. Alnında secde alâmeti bir nûr vardı. Ebû Bekir Sıddîk’ın torunudur.

***

Künyesi Hazreti Ebû Bekir Sıddîk’in oğlu Muhammed oğlu Kasım Hazretleri; annesi Yezd-i Cürd’ün kızıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in torunlarından İmâm Zeyne’l-Âbid’in ile teyze çocukları idiler.

Ashâbdan sonra gelen tâbiînin büyüklerindendi. Çok kuvvetli fıkıh ve İslâm Hukuku ilmine sahib idi. Yedi meşhur fakîhden biridir. Aynı zamanda nafia ilimleri (mühendislik ve mimarlık bilgileri) ile mücehhez ve tahkik ehli bir zâttı. Müsbet ilimlere vukûfu ve onlara muvâfık hareketi âbidlik (kulluk) perdesi altında saklıydı. Takvâ ve verâda zamanının örnek şahsiyeti idi.

Ashâbdan bir çoklarına erişmiş, istifâde etmiş, hadisler rivâyet etmiştir. Zamanını boş geçirmez, her anını değerlerdirmek isterdi.

Silsilede emâneti Hazreti Selmân-ı Fârisî’den almıştır. “Vefânın milki, evliyâ cemâatının serdârı” diye anılır.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder