Allah (cc) İçin Kardeşlik

Kalemdar - Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim!

Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, Hucurat Sûresi’nde: ‘Herhangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki bu hususta rahmete şâyân olasınız’ buyuruyor. Yâni ilgisiz kalıp da onları küs bırakmayın.

Biz îmanda kardeşiz. Ebedî hayâtı tahakkuk ettiren îmandır. En büyük dağ altın olsa, zerre kadar îmanla değişilmez. Öyle olunca mü’minlerin haklarını korumak, menfaatlerini gözetmekteki din kardeşliğimizi Allah’tan korkarak yapacağız. Kardeşlik olan yerde şefkat ve merhamet vardır.

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz bunu ne güzel ifâde buyurmuşlardır: ‘Mü’minler bir vücut gibidirler, bir âzâ müştekî olduğu zaman bütün vücut uykusunu kaybeder.’ Onun ızdırâbını duyar. Ağzımızda bir dişimiz sızlıyor da sabahlara kadar uyuyamıyoruz.

Diğer bir hadîs-i şerifte de: ‘Şefkat göstermekte mü’minlerin bir vücut gibi olduğunu görürsün buyuruluyor. Bir kimse, falan adam bugün aç diye duyar da, buna rağmen uyursa onun kâmil îmânı yoktur. Kâmil îman sâhibi olsaydı, evindeki yiyeceği-içeceği götürür, o komşusunu, o din kardeşini doyururdu.

Mü’minler, bir binânın birbirine kenetlenmiş tuğlaları gibidirler. O, Allah için sever ve sevilir. ‘Sevmeyende ve sevilmeyende hayır yoktur’ buyuruyor sevgili Peygamberimiz (sav). Bakın binâda taş var, çimento var, kireç var, demir var, tahta var, çivi var. Bunlar bir araya geldi mi binâ yapılıyor.

Mü’min, Kardeşini Çok, Kendini Az Düşünür.

Yine Fahr-i Kâinât Efendimiz (sav) buyuruyor: ‘Allâh’a yemîn ederim ki! Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kâmil mü’min olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız takdirde sevişirsiniz: ‘Aranızda selâmı yayınız ve hediyeleşiniz.’

Rabbimiz, hadîs-i kudsîyle müjdeliyor: ‘Benim için sevişenleri müjdele Habîbim, benim için birbirlerine ikramda bulunanları müjdele Habîbim! Senin için birbirine itimât edip de dost olanları müjdele Habîbim! Onlara benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Ben de o kullarımdan râzı oldum.’

Sultân-ı enbiyâ (sav) Efendimiz buyuruyorlar: ‘Bir kimse kendisine Allah için bir kardeş edinirse Cenâb-ı Hakk ona cennette bir derece verir. Bir kardeş bir derece daha. Böyle böyle cennetteki yetmiş dereceye yükselebilir O.’ Onun için kardeşlerimizi çoğaltalım. Birbirimizle muhabbetleşelim, kardeş olalım. Rabbimiz bizi şeytâna uydurmasın, ayağımızı kaydırmasın, kardeşlerimizden ayırmasın.

Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a (cc).

Kalemdar (ks) (Ocak 2017)

Daha Göster Kalemdar - Hacı Hasan Efendi

Sadaka

Yediulya11 Ağustos 2017

Kadir Gecesi

Yediulya9 Haziran 2017

Mürşid-i Kâmil’e Teslîmiyet

Yediulya8 Haziran 2017

Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Sohbetlerinde Gündeme Taşıdığı Bazı Eserler ve Müellifleri

Yediulya9 Mayıs 2017

Sehâvet (Cömertlik)

Yediulya20 Mart 2017

Anma Programı Yahyalı – Kalender Camii

Yediulya1 Mart 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya