kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

Hz. Âdem (a.s)’ın topraktan değil başka bir varlığın nutfesinden yaratıldığını, onun da –tıpkı diğer insanlar gibi– bir babasının ve annesinin bulunduğunu söylemek için sâdece zırvalama yeteneğine değil, aynı zamanda hokkabazlığa ve hattâ pişkinliğe de ihtiyaç vardır. Hattâ bunlar da yetmez, yaratıcısına kafa tutan İblis mantığından da nasiplenmiş olmak gerekir…

İftirânın böylesini bir Ehl-i Kitap atmıştı Âlemlerin Rabbi’ne. Hatâ yapabilirliğini, yanılabilirliğini dile getiremeyecek kadar uçmuş, “Bu benim anladığımdır; doğruysa Allah Teâlâ’dan, yanlışsa bendendir” diyebilme şansı dahi elinden alınmış. Tam ibretlik bir vak’a: “Kur’ân söylüyor!” Yâni bu sizin sapkın anlayışın değil, Allah Teâlâ’nın –kendisine hiçbir bâtılın yaklaşamayacağı– sözü öyle mi?.. Estağfirullâh, sümme estağfirullâh!..

Hz. Âdem (a.s)’ın yaratılışı konusunda Kur’ân ne söylüyor?

Kur’ân’ın, Hz. Âdem (a.s)’ın bir ana-babadan dünyâya geldiğini söylediğini böyle kesin bir dille iddia eden kimsenin, bunu “mefhum” olarak değil, “mantuk” olarak ifâde eden bir âyet göstermesi gerekmez mi? Hz. Âdem (a.s)’ın “topraktan” yaratıldığını “nassen” ifâde eden onca âyet dururken bir âyetin “mefhum”undan hareket ederek “Kur’ân böyle diyor” demenin adı “tahrif” değilse nedir?..

Kaynak: www.ebubekirsifil.com    Ebubekir Sifil – Sahn-ı Semân İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi

Not: Yazının tamamının kaynaktaki siteden okuyabilirsiniz. Burada özet olarak verilmiştir.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder