kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

Kanaat Önderleri Ali Ramazan Dinç Efendi’nin Başkanlığında 14 Mart 2016 tarihinde Elif Efendi Dergâhında bir araya geldiler. Yapılan toplantıda;

  • Gayri Müslimlerin alanına giren Tasavvufun Kur’ân ve Sünnet ölçüsünde sunulması
  • İslâm’ın Kur’ân ve Sünnetle Varoluşu

Bu iki hususta Ulema-ı Kirâmımız görüş birliğine varmıştır.

Bu çalışmalar aralıksız devam edecektir.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder