kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat Âlimler Birliği

Ehl-i Sünnet Âlimlerinin 8. istişâre ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda İttihâd-ı İslâm konusu ele alındı. “Ümmet Olarak Birliktelik ve Cemaatler Arası Kaynaşma” toplantının ana maddesiydi. Birçok âlim ve Kanaat Önderini Kayseri Safa Vakfı binâsında ağırlayan Ali Ramazan DİNÇ Efendi“Günümüzde ümmetin birliğinden daha önemli bir konu yoktur!” diyerek sözlerine şöyle devâm etti: “Önce hastalık teşhis edilir sonra da ilaç verilir, günümüzde en büyük hastalık ümmetin vahdetidir, Osmanlı’yı yüzyıllarca ayakta tutan sır da işte buydu.”

Birçok âlimin görüş sunduğu toplantıda çözümün 4C formülünde olduğu fikri öne sürüldü: Câmi, Cemaat, Cumâ ve Cihâd. İttifâk edilen konularda biraraya gelmek, ayrı düşülen konularda ise insanların birbirini mâzur görmesi gerektiği savunuldu. Her âlimin kendi bulunduğu bölgede bir ilmî çalışma başlatması, bir sonraki toplantının daha büyük çapta yapılması karârı alındı. Toplantı katılımcıların dilek ve temennîleriyle sona erdi.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder