kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

7. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU

4 Nisan 2015 tarihinde Ehl-i Sünnet Âlimleri Toplantısının yedincisi gerçekleştirildi. Güncel sorunları çözüme kavuşturmayı adet edinen bu ulvi mecliste çağımızın mübtelası olan “faiz” konusunda detaylı görüşmeler yapılıp çözüm yolları araştırıldı. Hemen hemen tüm dünyayı etkisi altına alan bu illetin nezih dinimiz islamda haram olduğu dile getirildi.

“Yedi büyük günahtan biri faiz yemektir” (Buhari)

“Faiz alana da verene de lanet olsun” (Müslim)

Günümüzde faizin, içkinin, zinanın haram olduğunu herkesin bildiği, buna rağmen neden ısrarla işlendiği, haramların zamanla helal olmayacağı konularından sonra faizden kurtulma yolları şu şekilde sıralandı: Allahtan korkmak, yapılan bu hataya tevbe etmek, rızkı verenin Allah (cc) olduğunu unutmamak, darlıkta da bollukta da kulluk yapmak, ibadetlere sarılıp daha çok dünyalık kazanayım arzusunu terk etmek.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder