kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

6. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU

21 Haziran 2014 tarihinde 6. Ehl-i Sünnet Âlimleri Toplantısı gerçekleştirildi. Ana konunun Rabıta olduğu toplantıda birçok muteber kaynaktan sufilerin görüşleri anlatıldı. Rabıtanın inkâr edilemeyecek bir hakikat olduğu, bunun birçok ayet-i kerimeyle sabit olduğu toplantının önemli ana başlıklarıydı.

“Ey iman edenler! Allahtan korkun ve sadıklarla beraber olun” (Tevbe, 119.)

“Bana yönelenin yoluna uy” (Lokman, 15.)

“Allah dostları o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah hatırlanır”(Nesai-Sünenü’l Kübra, 180) Ve daha birçok ayetler ve hadis-i şerifler ışığında rabıtanın tasavvufun vazgeçilmez bir ritüeli olduğu kanıtlandı. Mefatihul Ğayb, Te’vilat-ı Necmiyye, El-Hadika gibi cumhurun sahih gördüğü eserlerden ruhani beraberlikle alakalı bölümler okundu. Bu toplantının neticesinde ortaya konulan düşüncelerin muhtelif yerlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanarak insanlara ulaşılması gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder