kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

5. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU

15 Mart 2014 tarihinde yine Türkiyenin muhtelif yerlerinden birçok kıymetli âlimin bir araya gelmesiyle 5. Ehl-i Sünnet Âlimleri Toplantısı yapıldı. Günümüz İslam Coğrafyasının en önemli sorunlarından ve görsel medyada son günlerde çokça gündeme getirilen çocuk istismarı konusu üzerinde duruldu. Fiziksel veya psikolojik olarak çocuklara uygulanan şiddet, kötü muamele ve yavruların maddi manevi ihmal edilmesi üzerinde birçok görüş öne sürüldü. Huzursuz bir ailede çocuğun psikolojisinin bozulduğu, evlatlar arasında ayrım yapılması, yeterli ilgi ve alakanın gösterilmediği, anne ve babanın ibadete meyilli olmaması, sürekli evde televizyon izlenmesi gibi nedenler toplantının ana maddesini oluşturdu.

Yabancılar, üvey anne babalar, hiçmetçiler, işverenler gibi birçok bireyin bu konuda başrol oynadığı, Uluslararası anlamda da artık birçok ülkenin bu konuda yasal düzenlemeler yaptığı güne damgasını vuran başka bir gelişmeydi. Çözümün Efendimiz’in (sav) şu ölümsüz sözlerinde olduğu kanısına varıldı: “Evlatlarınızı üç sevgi üzerine yetiştiriniz; Kur’an sevgisi, Peygamber sevgisi ve Ehl-i Beyt sevgisi.” (Kenzü’l İrfan; 192, Camiu’s-sağir)

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder