kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

4. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU

21 Kasım 2013 tarihinde, Ehl-i Sünnet Ulema Meclisi Toplantısı bundan önce yapılan üç toplantının özetiyle başladı. Ali Ramazan DİNÇ Efendinin başkanlığında “Dünyevileşme ve Kimlik Kaybı” problemi ele alındı. Türkiye’nin birçok yerinden âlimlerin iştirak ettiği toplantıda konuyla ilgili sunumlar yapıldı. Toplantıda dünyevileşme ile ilgili şu ana başlıklara dikkat çekildi:

İnsan Allâh’ın (cc) halifesi olarak yaratılmış ve dünyaya gönderilmiştir. Kul olarak bu ulvi görevi yerine getirip getirmeyeceği konusunda imtihan edildiği yerdir dünya. Dünya ve nimetlerini amacına uygun bir şekilde kullanırsa halifelik görevine ihanet etmemiş olur. Aksi halde üzerine yüklenen manevi emaneti yerine getirmemiş olur.

Aslında Avrupa’da var olan bu yanlış hayat biçiminin maalesef İslam coğrafyasında da boy gösterdiğini, bunun çözümünün Müslümanların aslına dönmesi gerektiği, Kitab-ı Kerim’e ve Sünnet-i Nebiyye sımsıkı sarılarak bu hastalıktan kurtulabileceği konusunda fikirler beyan edildi.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder