kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

3. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU

Ehli Sünnet Ulema Meclisi Azaları 17 Ağustos 2013 tarihinde bir araya geldiler. Ümmet-i Muhammedin (sav) en büyük ihtiyacı olan birlikteliğin tahsisi, Müslümanların uğradığı tahribat, ortaya çıkarılan sapkın fikirlerin reddi ve tüm bunların icrası için ehlisünnet âlimlerinin konumu, ilmin zirvedeki fonksiyonu gibi konularda çeşitli görüşmeler yapıldı.

Her toplantıda biraz daha büyük çevrelere hitap eden bu toplantıların üçüncüsü bir sempozyum şeklinde gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda sunumlar yapıldı. Sunumların ardından her konuyla ilgili sorular soruldu ve müzakereler yapıldı.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder