kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

2. EHLİSÜNNET ÂLİMLERİ TOPLANTI RAPORU

Birinci toplantının çok bereketli ve verimli geçmesinin ardından, Ehli Sünnet Âlimleri Meclisinin ikinci toplantısı 1 Haziran 2013 Cumartesi günü yapıldı. Ulema-i Kiram bu defa en önemli konulardan biri olan İLİM VE EDEB üzerinde durdular. Edebin her asırda paha biçilmez bir cevher olduğuna, edeb olmadan ilim sahibide olunamayacağına dikkat çektiler. İlim ehli bir insanın herkesten daha çok haşyet sahibi olması gerektiğini, “Allahtan hakkıyla ancak âlimler korkar” (Fatır-28) ayetini gündeme aldılar.

 “Edebin ve haşyetin (Allah cc korkusunun) en çok âlimlere yakışacağını” ifade ettiler.

Düzenlenecek 3. Ehl-i Sünnet Ulema Meclisi Toplantısında belirlenen konularda güncel çözüm önerileri ve sunumlarla yeniden bir araya gelinmesi kararı alındı.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder