kodeforest

ALİMLER MECLİSİ

1. EHLİ SÜNNET ALİMLERİ TOPLANTI RAPORU

Ehli Sünnet Âlimleri Meclisi ilk toplantısını Elif Efendi Dergâhında 30 Mart 2013 tarihinde Cumartesi günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Oturumun açılışı Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Ali Ramazan DiNÇ Efendinin teşvikiyle toplanan bu ilmi mecliste bir araya gelen birbirinden değerli âlimler, İslâm Âlimlerinin üzerlerine düşen sorumlulukları dile getirdiler. 

“Din adamları ve âlimleri onları, günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi.” (Maide, 63.)

Tanışma faslından sonra Maide suresinden bir ayetle devam eden toplantı, katılımcıların coşkusuyla canlılığını korudu.

Toplumun ıslahının ancak, yöneticilerin salih, âlimlerinde ilimleriyle amel etmeleriyle mümkün olabileceği, âlimlerin âleme hayat verdiği “Âlimin ölümü âlemin ölümüdür” (Mecmauz Zevaid)hadis-i şerifiyle izah edildi. Derin bir muhabbetle ayrılan ehlisünnet âlimleri bir sonraki toplantıda görüşmek dileğiyle vedalaştılar.

Bu Makaleye Yapılan Yorumlar

Yorum Yazın

Gönder