Ehlüllâhın Tavsiyeleri

Ehlüllâhın tavsiyeleri şunlardır:

  1. İlâhî korku.

  2. Kur’ân-ı Kerîm’le amel.

  3. Kanâatkâr olmak.

  4. Âhirete hazırlık.

Deve üzerinde bulunan Hz.  Ömer’e (ra) “Allah Teâlâ’dan kork” denince, o devesinden aşağı inerek, kuru topraklara secde ederek, “Ömer de kim oluyor, Ömer de kim oluyor” diyerek ağlamaya başladı.

Tahir Büyükkörükçü Hocamız Sâmi Efendimiz’e (ks), “Korkuyorum Hakk Teâlâ’dan” deyince, âleme ders olan, kısa ama levha yapılıp asılacak bir söz söyler:“Korkusuzluk felâkettir.”

Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz’in, Hz. Muaz (ra)’a yaptığı tavsiyede ve bütün nasihatlerinin başında, “Allah Teâlâ’dan kork” tâbiri geçer.

İlâhî korku olmasa, âlemde düzen intizam kalmaz. İnsan insanın kurdudur diyen bâtıllara, mü’min mü’minin kardeşidir. Gayr-i müslimlere de hidâyet nazarıyla bakar.

Eserimiz, Allah Teâlâ’dan korkma konusunu işlemekle, Muhterem büyüğümüz Kazım Dumancı amcamızın mânevî babası Sâmi Ramazanoğlu Üstâzımız’a sadâkatini ve gerçek bir sâlik oluşunu ifâde etmektedir. Cenâb-ı Hakk sağlık âfiyet lütfetsin.

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Daha Göster Alemdar

“AK Parti”ye Destek

Yediulya30 Mayıs 2018

Miraç Kandili Programı

Yediulya13 Nisan 2018

Üç Aylar

Yediulya19 Mart 2018

Gönüllü Askerlik Başvurusu

Yediulya2 Mart 2018

Duâya Davet

Yediulya23 Şubat 2018

Kutbu’l-Âktab: “Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)”

Yediulya12 Şubat 2018

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya