Ehlüllâhın Tavsiyeleri

Ehlüllâhın tavsiyeleri şunlardır:

  1. İlâhî korku.

  2. Kur’ân-ı Kerîm’le amel.

  3. Kanâatkâr olmak.

  4. Âhirete hazırlık.

Deve üzerinde bulunan Hz.  Ömer’e (ra) “Allah Teâlâ’dan kork” denince, o devesinden aşağı inerek, kuru topraklara secde ederek, “Ömer de kim oluyor, Ömer de kim oluyor” diyerek ağlamaya başladı.

Tahir Büyükkörükçü Hocamız Sâmi Efendimiz’e (ks), “Korkuyorum Hakk Teâlâ’dan” deyince, âleme ders olan, kısa ama levha yapılıp asılacak bir söz söyler:“Korkusuzluk felâkettir.”

Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz’in, Hz. Muaz (ra)’a yaptığı tavsiyede ve bütün nasihatlerinin başında, “Allah Teâlâ’dan kork” tâbiri geçer.

İlâhî korku olmasa, âlemde düzen intizam kalmaz. İnsan insanın kurdudur diyen bâtıllara, mü’min mü’minin kardeşidir. Gayr-i müslimlere de hidâyet nazarıyla bakar.

Eserimiz, Allah Teâlâ’dan korkma konusunu işlemekle, Muhterem büyüğümüz Kazım Dumancı amcamızın mânevî babası Sâmi Ramazanoğlu Üstâzımız’a sadâkatini ve gerçek bir sâlik oluşunu ifâde etmektedir. Cenâb-ı Hakk sağlık âfiyet lütfetsin.

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Daha Göster Alemdar

Mevlid Kandili

Yediulya14 Kasım 2017

Hayata İslâmî Dokunuş

Yediulya30 Ekim 2017

Müslümanın Bedeli

Yediulya27 Eylül 2017

Muharrem – Ali Ramazan Dinç Efendi

Yediulya19 Eylül 2017

Muharrem Ayı ve Faziletleri

Yediulya19 Eylül 2017

Derûndan…

Yediulya13 Eylül 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya