Akıllı Kişi

Alemdar

Yahya b. Muaz (ks):
Akl-ı kâmil, görüşünde isâbetli olan akıl sâhibi, üç hususta uyanıktır:

1 – Dünyâ onu terk etmeden, kendisi dünyâyı terk eder. Dünyâ işlerini emr-i ilâhî doğrultusunda yaparak, hayâtını isrâf etmez.
2 – İçine girmeden, kabrini ibâdetle ihyâ eder. Amel sandığı olan kabri, takvâ azığıyla doldurur.
3 – Hâlik-i Azîm’e kavuşmadan önce, Allah Teâlâ’nın rızâsına mazhar olur. Rızâ, Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğu makâmını elde ederse, her nimete nâil olur.

Bu nasihat, tablo yapıp duvarımıza asacağımız, üzerine derin derin düşünüp gönlümüze kafamıza nakşedeceğimiz bir öğüttür.

Daha Göster Alemdar

Kalbin Ameli

Yediulya9 Haziran 2017

Mültecî

Yediulya9 Haziran 2017

Kadir Gecesi

Yediulya9 Haziran 2017

Peygamberimizin İrtihalinde

Yediulya9 Haziran 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (30. Mektup)

Yediulya9 Haziran 2017

Mürşid-i Kâmil’e Teslîmiyet

Yediulya8 Haziran 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya