Alemdar

Ebu Talibel Mekki (ra) âlimin vasfını şöyle sıralar:

1- Konuşan değil, çekinen ve korkandır Hakk Teâlâ’dan.
2- Hitâbet kürsüsünde oturan değil, isyandan kaçandır.
3- Bulunduğu yerlerde bağırıp çağıran değil, en ince şüphe götürecek noktaları bilendir.
4- Rivâyet eden değil, riâyet edendir.
5- Mal toplayan değil, zâhid ve kanâatkar olandır.
6- Cübbe ve sarıkla yetinen değil, halvete çekilen, eski elbise giyendir.
7- Acâib görmeden gülen değil, âhiret kederi çok olan ve talebinde muvaffak olandır.
8- Dili her yere uzanan değil, ihsan ve ikrâmı bol olandır.
9- İkiyüzlü değil, iki dünyâda da gayretli olandır.
10- Cenneti, hûriyi, ğılmânı ve köşkü vasfeden değil, zulmetmeyen, yalan söylemeyen ve isyâna gitmeyendir.
11- Çokça yiyen ve uyuyan değil, gece teheccüd namazı kılan, gündüz de oruç tutandır.
12- Sâdece hadisleri ve diğer ilimleri öğrenen değil, kelâmını sayacak kadar az konuşan, Melikül Cebbâr olan Allah Teâlâ’dan, son ânım ne olacak diye endişe duyandır.
13- Kitapları toplayan, mütâlaa eden değil sâdece, iblisin hîlelerine düşerim endişesiyle her an korku içinde olandır.
14- Sözünün çokluğuyla övünen değil, Azamet-i İlâhî ile sükûta dalandır.
Sayılan maddelerden anladığımız; giyim ve kuşamının, köşk ve saltanâtının, göz kamaştıran ihtişâmının hakkını veren, zâhirde halkla, bâtında Mevlâ ile olandır. Dünyâ nimetlerinin bedelini, hizmetle ödeyendir. Güzel giyiminin sebebini soranlara, İmâm-ı Yûsuf (ra) kıldan mâmül gömleğini göstererek: “bu Hakk için, süslü cübbem de halk için” der.
İmâm-ı Âzam (ra) fakirin cebini altınla dolduracak kadar zengin; ama annemizle bölüşerek yediği, dikenli bir bitkidir.

Daha Göster Alemdar

İSLÂM’DA ÂİLE

Yediulya23 Ekim 2018

Velî

Yediulya23 Ekim 2018

“AK Parti”ye Destek

Yediulya30 Mayıs 2018

Miraç Kandili Programı

Yediulya13 Nisan 2018

Üç Aylar

Yediulya19 Mart 2018

Gönüllü Askerlik Başvurusu

Yediulya2 Mart 2018

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya