Alemdar

Sâmî Efendi (ks) huzûruna gelenlere, “Kur’ân okuyor musunuz?” diye sorar. Bilmiyorlarsa, altmış yaşında da olsa, “bir elif ba cüzü alalım, bir hocadan tâlim edelim” buyurur.
Es’ad Erbilî (ks) “Kur’ân okuyalım, Kur’ân’da bambaşka feyiz var” derler. İhvân-ı kiram okumaya hız verirler. Kısa zamanda hatmetmeye başlarlar Kur’ân’ı. Kur’ân ilmin kaynağıdır.
*İlim aklın nûrudur.
*Akıl rûhun nûrudur.
*Ruh da, Zâtî nurdur.

Daha Göster Alemdar

Tavsiye Kitap Listesi

Yediulya3 Ocak 2018

Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Yediulya25 Aralık 2017

.

Yediulya17 Aralık 2017

Mevlid Kandili

Yediulya14 Kasım 2017

Hayata İslâmî Dokunuş

Yediulya30 Ekim 2017

Müslümanın Bedeli

Yediulya27 Eylül 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya