Yaratılış

Alemdar

İsrâ Sûresi’nin 84. Âyetinde, “herkes kendi tabiatine göre hareket eder” buyuruluyor. Meryem Sûresi’nin 93. Âyeti, “göklerde ve yerde olan herkes Rahmân’a kul olarak gelecektir” âyetiyle, bütün varlıklar O’na itâat etmektedir.

Su akmakla, hayat vermekle, hava kokuşmayı önlemekle, ateş ısı ve enerjiyle, toprak ürün vermekle, sayılamayacak hizmetle kendi yaratılışına uygun görevi icrâ eder.

Cansız varlıklar, dağ taş dengeyi sağlayıp yurt yuva olmakla, bitkiler ürün vermekle, hayvanlar yünü, derisi, kemiği, eti, sütü ve gübresiyle vazîfesini yapar. Öyle âlemler vardır ki, o âlemlerin yanında dünyâ, iğne ucu kadar dahi yer işgâl etmez. Bu dünyâda, insanın muhatab alınması ne kadar mânidardır.

Mükevvenâtın yaratılış amacını sorsak, onların verecekleri cevap şudur: Emânetleri yüklenen, hilâfet görevini üstlenen insanoğluna hizmettir. Bizim görevimiz de, Zâriyât Sûresi’nin 56. Âyet-i kerîmesidir. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etmeleri için yarattım.” Bizim aksal gâyemiz O’nu tanıyıp, tanıtmaktır hemcinslerimize, bütün insanlığa.

Fıtrat, yaratılışı din olan insan, amacının dışına çıkınca helâke gider. İnsanın kendi eliyle biçtiği gömlek dar gelir, giyemez. Bunalır sıkılır, dar gelir âlem başına. İllâ Yaratan Mevlâ’nın hayat programı huzur verir ona.  “Her kim de Benim zikrimden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyâmet günü kör olarak haşr ederiz.” (Tâhâ, 124.)

Analar ve babalar olarak çocuklarımızın fıtratını korumalıyız. Peygamberimiz; “Her çocuk İslâm fıtratı üzere doğar. Daha sonra ebeveyni (anası, babası ve çevresi) onu Müslümansa Müslüman, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi yapar.

Mü’minin fıtratı îmandır. Îmanda derinleşmeye göre değişir tabiat. Peygamberlerde:

  • Sıdk: Doğruluk.
  • Emânet: Güvenilir olmak.
  • Fetânet: Akıllı olmak.
  • İsmet: Günah işlememek.
  • Tebliğ: Bildirmek. Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları dînî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara tebliğ etmektir görevi.

Müttakîlerde ahlâk, Hakk Teâlâ korkusu; mukarrebûn zümrede huy, Allah Teâlâ’ya yakınlıktır. Âlimde haşyet, velîde hullet, dostluktur. Üns ve verâ vazgeçilmez sıfat-ı memdûhadır. Ebrar, bütün iyi hasletleri kendilerinde toplayan, sağlam bir itikâda sâhip olan, doğru sözlü, ibâdetlerinde samîmî kimselerdir.

Yaratılışımızda mevcut kulluğu, ihsan ölçüsü içerisinde götürme dileğiyle Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâhi ve berekâtühü.

Daha Göster Alemdar

İSLÂM’DA ÂİLE

Yediulya23 Ekim 2018

Velî

Yediulya23 Ekim 2018

“AK Parti”ye Destek

Yediulya30 Mayıs 2018

Miraç Kandili Programı

Yediulya13 Nisan 2018

Üç Aylar

Yediulya19 Mart 2018

Gönüllü Askerlik Başvurusu

Yediulya2 Mart 2018

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya