İsmail Hakkı Bursevî (ks) Hazretleri’nin bu kelâmı ne kadar yerinde bir sözdür. Biri Cenâb-ı Hakk’ın Sıfat-ı İlâhiyyesi, bir diğeri Peygamberliğe yakın bir ahlâkdır. “Tahkîk ehli şöyle buyurdu: Akıl bir ağaçtır. Ağacın meyvesi ise hilim, yumuşak huydur.”

Ali (kv): “Selîm akla erenin kelâmı azalır.” Akıl at gibidir. At her yere saldırır. Hak hukuk sınır tanımaz. Geminden tutulunca engellenir. Aklın gemi vahiydir. Mazlumlara zulmeden, Müslümanları ezenler akılsız değil, zekîdir. Ne kadar zekî olsalar da, Kur’ân-ı Kerim’le desteklenmediği için akıl ve zekâ, çılgınca hareket ediyorlar.

Kitâb-ı Kerîm’imizde, akılla alâkalı yedi yüze yakın âyet-i celîle vardır. Ehemmiyetine binâen bir konu çokça geçer. O zaman aklımızı başımıza alıp Rabb-i Zü’l- Celâl’imizin emrine uyup nehyinden kaçalım.

  1. Allâh’ı (cc) unutmayalım.
  2. Ölümü unutmayalım. Âhiret için hazırlık yapalım.

 

Daha Göster Alemdar

Bu Ay

Yediulya26 Mayıs 2017

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Yediulya25 Mayıs 2017

Yunus’un (ks) Gözüyle

Yediulya23 Mayıs 2017

Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Sohbetlerinde Gündeme Taşıdığı Bazı Eserler ve Müellifleri

Yediulya9 Mayıs 2017

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (28. Mektup)

Yediulya9 Mayıs 2017

Medîne Devrinde Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Yediulya9 Mayıs 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya