Alemdar

İsmail Hakkı Bursevî (ks) Hazretleri’nin bu kelâmı ne kadar yerinde bir sözdür. Biri Cenâb-ı Hakk’ın Sıfat-ı İlâhiyyesi, bir diğeri Peygamberliğe yakın bir ahlâkdır. “Tahkîk ehli şöyle buyurdu: Akıl bir ağaçtır. Ağacın meyvesi ise hilim, yumuşak huydur.”

Ali (kv): “Selîm akla erenin kelâmı azalır.” Akıl at gibidir. At her yere saldırır. Hak hukuk sınır tanımaz. Geminden tutulunca engellenir. Aklın gemi vahiydir. Mazlumlara zulmeden, Müslümanları ezenler akılsız değil, zekîdir. Ne kadar zekî olsalar da, Kur’ân-ı Kerim’le desteklenmediği için akıl ve zekâ, çılgınca hareket ediyorlar.

Kitâb-ı Kerîm’imizde, akılla alâkalı yedi yüze yakın âyet-i celîle vardır. Ehemmiyetine binâen bir konu çokça geçer. O zaman aklımızı başımıza alıp Rabb-i Zü’l- Celâl’imizin emrine uyup nehyinden kaçalım.

  1. Allâh’ı (cc) unutmayalım.
  2. Ölümü unutmayalım. Âhiret için hazırlık yapalım.

 

Daha Göster Alemdar

Mevlid Kandili

Yediulya14 Kasım 2017

Hayata İslâmî Dokunuş

Yediulya30 Ekim 2017

Müslümanın Bedeli

Yediulya27 Eylül 2017

Muharrem – Ali Ramazan Dinç Efendi

Yediulya19 Eylül 2017

Muharrem Ayı ve Faziletleri

Yediulya19 Eylül 2017

Derûndan…

Yediulya13 Eylül 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya