Alemdar

İsmail Hakkı Bursevî (ks) Hazretleri’nin bu kelâmı ne kadar yerinde bir sözdür. Biri Cenâb-ı Hakk’ın Sıfat-ı İlâhiyyesi, bir diğeri Peygamberliğe yakın bir ahlâkdır. “Tahkîk ehli şöyle buyurdu: Akıl bir ağaçtır. Ağacın meyvesi ise hilim, yumuşak huydur.”

Ali (kv): “Selîm akla erenin kelâmı azalır.” Akıl at gibidir. At her yere saldırır. Hak hukuk sınır tanımaz. Geminden tutulunca engellenir. Aklın gemi vahiydir. Mazlumlara zulmeden, Müslümanları ezenler akılsız değil, zekîdir. Ne kadar zekî olsalar da, Kur’ân-ı Kerim’le desteklenmediği için akıl ve zekâ, çılgınca hareket ediyorlar.

Kitâb-ı Kerîm’imizde, akılla alâkalı yedi yüze yakın âyet-i celîle vardır. Ehemmiyetine binâen bir konu çokça geçer. O zaman aklımızı başımıza alıp Rabb-i Zü’l- Celâl’imizin emrine uyup nehyinden kaçalım.

  1. Allâh’ı (cc) unutmayalım.
  2. Ölümü unutmayalım. Âhiret için hazırlık yapalım.

 

Daha Göster Alemdar

Kutbu’l-Âktab: “Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)”

Yediulya12 Şubat 2018

Kalkınmanın Esasları

Yediulya12 Şubat 2018

“Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi”

Yediulya30 Ocak 2018

Anma Programı

Yediulya24 Ocak 2018

Tavsiye Kitap Listesi

Yediulya3 Ocak 2018

Sünnet-i Seniyye’nin Hayâtımızdaki Yeri ve Önemi

Yediulya25 Aralık 2017

Ali Ramazan Dinç Efendi 'nin Resmi Web Sayfası

Saâdet Asrına Yolculuk

Kategoriler

Copyright © 2014 Yediulya